Tiskové zprávy

Příspěvky s touto kategorií se zobrazí na stránce Tiskové zprávy.

Senátoři podpořili KORIDOR D8 v boji proti hluku, chtějí odklad sporného vládního nařízení

V Senátu proběhl v červnu kulatý stůl „Změkčení hlukových limitů nařízením vlády“, hlavním tématem bylo sporné vládní nařízení, které zvyšuje hlukové limity. Hrozí, že na mnoha místech republiky tak může nastat až dvacetinásobné navýšení dovoleného hluku. Přítomní senátoři a zástupci Svazu měst a obcí podpořili návrh na odklad nařízení a jeho přezkum. KORIDOR D8 má další spojence […]

Senátoři podpořili KORIDOR D8 v boji proti hluku, chtějí odklad sporného vládního nařízení Read More »

Boj o navýšené hlukové limity nekončí, Ministerstvo zdravotnictví je pozváno na další jednání

Zástupci hned několika spolků obcí, mezi nimi i KORIDOR D8, v úterý seznámili zástupce Ministerstva zdravotnictví s jejich výhradami k novému vládnímu nařízení, které od 1. července tohoto roku umožní až dvacetinásobné navýšení dovoleného hluku. Úřad dosud trval na tom, že nařízení naopak hluk sníží, teď se účastní jednání s dalšími subjekty, které dopady vyhlášky posoudí. Již více

Boj o navýšené hlukové limity nekončí, Ministerstvo zdravotnictví je pozváno na další jednání Read More »

REAKCE SPOLKU KORIDOR D8 k článku Stanovisko Ministerstva zdravotnictví (MZ) k článku zapsaného spolku Koridor D8 „Obce proti nové protihlukové vyhlášce. Tlačí na její zrušení“ a „Právního rozboru hygienických limitů hluku v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“ (dále jen Stanovisko) publikovaného dne 16. 5. 2023 na webových stránkách MZ ČR.

Důrazně se ohrazujeme proti Stanovisku MZ ČR ve vztahu k našemu rozboru nového nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Povýšený a mentorský tón Stanoviska MZ ČR rozhodně není namístě a nařčení z „nepochopení základních principů akustiky“ je urážlivé a záměrně

REAKCE SPOLKU KORIDOR D8 k článku Stanovisko Ministerstva zdravotnictví (MZ) k článku zapsaného spolku Koridor D8 „Obce proti nové protihlukové vyhlášce. Tlačí na její zrušení“ a „Právního rozboru hygienických limitů hluku v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“ (dále jen Stanovisko) publikovaného dne 16. 5. 2023 na webových stránkách MZ ČR. Read More »

Obce kolem D8 vzkazují vládě: Měníte jednostranně pravidla hry, čekejte bojkot rychlotratě!

Téměř tři desítky obcí kritizují nové nařízení vlády, které nově vymezuje limity hluku. Podle nich dojde k výraznému navýšení přípustných hygienických limitů hluku z dopravních staveb, žádají proto odklad a revizi tohoto nařízení Veltrusy – Téměř tři desítky starostek a starostů z obcí kolem dálnice D8 dnes podepsaly otevřenou výzvu premiérovi Česka Petru Fialovi. Žádají po něm, aby

Obce kolem D8 vzkazují vládě: Měníte jednostranně pravidla hry, čekejte bojkot rychlotratě! Read More »

Obce proti nové protihlukové vyhlášce. Tlačí na její zrušení

Bude výrazně více hluku, varuje spolek KORIDOR D8, který sdružuje desítky měst, obcí a spolků kolem dálnice D8. Se svými výhradami seznámil v úterý
25.4.2023 prezidenta Petra Pavla. Ten přislíbil, že bude iniciovat diskuzi o problematice navýšených hlukových limitů s premiérem Petrem Fialou.

Obce proti nové protihlukové vyhlášce. Tlačí na její zrušení Read More »

Čekají nás tvrdá vyjednávání s investory, proto musíme ještě víc spolupracovat, shodují se starostové ze spolku KORIDOR D8.

V pořadí už třetí školení se soustředilo na vedení obcí a měst a jejich spolupráci a komunikaci směrem k veřejnosti. Následovat budou setkání s širokou veřejností a sběr podkladů pro Územní studii krajiny VRT Podřipsko.

Čekají nás tvrdá vyjednávání s investory, proto musíme ještě víc spolupracovat, shodují se starostové ze spolku KORIDOR D8. Read More »

Přejít nahoru