Logistická hala Kozomín č. par. 301/13

Počet hal / výška1 / 14 m
Zastavěná plocha v m27 880
Celkový zábor ploch v m2 – bonita půdy II 16 313
Denní průjezd vozidel562
Parkoviště75
Spotřeba pitné vody v m3/rok3 225
Počet zaměstnanců160
Směnný provoz2

Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení vydáno 26. 9. 2022.

Zjišťovací řízení EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) STC2473 ukončeno 10. 5. 2022. s výsledkem, že nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Zjišťovací řízení EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) STC2430 ukončeno z jiných důvodů 8. 12. 2021.

nemů

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru