Začal projekt CleanAir D8 na rozsáhlé měření kvality ovzduší kolem dálnice D8 a projektované vysokorychlostní trati (VRT) Praha – Drážďany

Dne 7. 12. 2023 oznámil spolek měst a obcí KORIDOR D8 spuštění projektu CleanAir D8 na měření kvality ovzduší ve Středočeském a Ústeckém kraji. Jeho hlavním záměrem je monitoring ovzduší s důrazem na lokální topeniště v okolí dálnice D8 a v souběhu s ní projektovanou vysokorychlostní trati (VRT) Praha – Drážďany. Období pro začátek měření nemůže být vhodnější! V podzimních a zimních měsících totiž tyto obce čelí největším výzvám spojeným s vysokými koncentracemi škodlivin ve vzduchu. První data budou k dispozici už na začátku příštího roku. Využijí se pro plánování a implementaci opatření ke zlepšení kvality ovzduší v regionu. 

Kvalita ovzduší jako klíčový problém

Kvalita ovzduší je dlouhodobým problémem, který ovlivňuje nejen obce spojené v KORIDORU D8. Hlavními znečišťovateli jsou nadměrná doprava, průmyslové areály, elektrárny, těžební a stavební činnost, nevhodné obdělávání půdy či LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ. Znečištěné ovzduší výrazně negativně ovlivňuje zdraví obyvatel. Projekt CleanAir D8 navazuje na předešlé úspěchy projektu TentAir a výrazně rozšiřuje měření kvality ovzduší na 22 obcí Středočeského a Ústeckého kraje kolem dálnice D8 a projektované VRT.  

Prachové částice a jejich vliv na zdraví

Prachové částice jsou drobné částice pevného skupenství rozptýlené ve vzduchu, přičemž jejich určité množství v atmosféře je přirozené. Problém ale nastává v okamžiku, kdy se jejich množství neúměrně zvyšuje. To má negativní dopad na zdraví lidí a přináší s sebou vážná zdravotní rizika. Významným zdrojem vedle dopravy mohou být i LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ. Projekt CleanAir D8 si klade za cíl identifikovat zdroje znečištění, navrhnout funkční opatření a aktivně tak přispět k řešení této problematiky.

Zapojení občanů a spolupráce s odborníky

Projekt CleanAir D8 spolupracuje s Vysokou školou Báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB – TU Ostrava), která zajistí odborné laboratorní vyhodnocení naměřených dat a identifikaci zdrojů znečištění. Současně je třeba zapojit i širokou veřejnost, informovat o projektu a motivovat občany k aktivní účasti na procesu zlepšování kvality ovzduší v regionu, proto budou on-line výstupy z projektu od ledna 2024 k dispozici široké veřejnosti. 

Pro více informací kontaktujte Martina Klečku – předsedu spolku měst a obcí KORIDOR D8 

email: [email protected], tel: 608 029 700

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru