Klára Rothová

Mgr. Klára Rothová – členka výboru

Aktivně se začala zajímat o kvalitu místa, kde žije, v roce 2012 v souvislosti s výstavbou dřevoplynové elektrárny. Stála u zrodu sdružení obcí a spolků Koridor D8 v roce 2017. Byla jeho dlouhodobou koordinátorkou a iniciovala jeho transformaci na spolek, ve kterém je nyní členkou výboru. Ze zkušenosti zastupitelky obce i členky spolku dokáže sledovat velmi detailně správní řízení. Aktivně řeší problematiku výstavby logistických hal a záboru zemědělského půdního fondu. Nyní pracuje jako tajemnice na Městském úřadě v Odoleně Vodě a s předsedou spolku KORIDORU D8 Martinem Klečkou se velmi dobře doplňují. 

Před vznikem Koridoru D8 pracovala Klára Rothová na Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy jako vedoucí ekonomického odboru. Až v návaznosti na výstavbu dřevoplynové elektrárny v její obci se začala více zajímat o dění v okolí místa svého bydliště. ,,V Kozomíně, kde bydlím, nám v roce 2012 začali stavět dřevoplynovou elektrárnu uprostřed obce a my jsme založili spolek, abychom mohli být ve správních řízeních. Ta elektrárna byla v rozporu s územním plánem a se stavebním povolením. Postavili tam něco většího, než tam mělo být. Také jsme iniciovali referendum proti výstavbě papírny. To byl rok 2012-2014. Tím začala moje spolková činnost. “

V roce 2017 došlo k propojení dálnice D8 s Německem, což vedlo k výraznému navýšení dopravní zátěže. ,,Pro developery začalo být konečně zajímavé začít zastavovat všechny ty plochy, co tam měli od 90. let v územních plánech připravené pro výstavbu logistických hal. Najednou začalo probíhat v této oblasti hodně řízení EIA, což mě motivovalo a začala jsem to řešit. A tak vznikl Koridor D8. Na začátku bylo asi pět členských obcí.” Členové tehdy nově vzniklého Koridoru D8 sepsali memorandum, ve kterém se zavázali ke společnému postupu proti nadměrné výstavbě podél dálnice D8 a dalším záměrům, které negativně ovlivňují obyvatele obcí. Koridoru D8 se podařilo například zastavit stavbu významného logistického areálu.

 ,,Při založení Koridoru D8 jsem byla zvolena koordinátorkou, kterou jsem víceméně stále. Když jsme se ze sdružení přetransformovali na spolek, tak jsem se stala členkou jeho výboru. To přináší spoustu práce, sledování řízení EIA a dalších navazujících řízení, čtení dokumentace, vypracovávání připomínek a námitek, koordinace členských obcí a spolků, ale to už můžu dělat já jen okrajově a má to na starost zejména předseda spolku KORIDOR D8 pan Klečka.” Mimo své působení v KORIDORU D8 pracuje jako tajemnice na Městském úřadě v Odoleně Vodě, díky čemuž má přehled i o menších stavbách a záměrech. ,,Když jste úplně z venku, tak můžete ovlivňovat pouze ty velké stavby, které prochází řízením EIA, protože o těch se dozvíte. O tom, co nejde do  procesu EIA, se nemáte šanci dozvědět.”

Práci KORIDORU D8 a vzájemnou spolupráci jeho členů považuje za velmi pozitivní, přesto na ní shledává i některé slabé stránky. Jednou z nich je neznalost správních procesů ze strany jednotlivých členů. ,,Když neznají ty procesy, tak neznají jak se do nich efektivně zapojit a případně se bránit. Proto pořádáme Akademii KORIDORU D8 a snažíme se členské obce  vzdělávat.” Problematická může být podle ní také nehmatatelnost některých dopadů. ,,Zatím mi nikdo nevysvětlil, a ani nevím jestli je to možné, jak spočítat všechny ty negativní vlivy dohromady. Jestli je horší hluk, nebo to, že není spodní voda, měnící se mikroklima, nebo větší emise. To jsou věci, které jsou nehmatatelné a lidi to nevidí, a tak si nemusí uvědomovat, že to, že chodí častěji na plicní, může být způsobeno vysokou dopravní zátěží. Hluk je slyšet, ale to je jediné.” 

Jejím přáním je, aby občané vnímali KORIDOR D8 jako subjekt, který za nimi stojí a snaží se, aby se jim nezhoršoval prostor k životu. Aby ho stát vnímal jako relevantního partnera, kterého vyslyší a projeví zájem o to, aby se témata, které spolek prosazuje zakotvili do zákonů a vyhlášek. 

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru