Senátoři podali Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení vlády, které vede k radikálnímu navýšení limitů hluku z dopravy

23 senátorů podalo v pátek 14. 7. 2023 návrh na zrušení ustanovení nařízení vlády, které vede k radikálnímu navýšení limitů hluku ze silniční a železniční dopravy. To by mohlo negativně ovlivnit okolí až 80 % dopravních staveb v ČR. Senátoři upozorňují i na možné zdravotní riziko a ekonomické dopady tohoto opatření.

V pátek 14. 7. 2023 podalo 23 senátorů z různých stran politického spektra návrh Ústavnímu soudu na zrušení vybraných ustanovení Nařízení vlády č. 433/2022 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení totiž s účinností od 1. 7. 2023 nově povoluje v okolí silnic a železnic, až 20násobné (!) navýšení hlučnosti provozu než doposud. Změna se přitom pravděpodobně dotkne až 80 % všech dopravních staveb v ČR – od železnic a dálnic až k místním komunikacím III. tříd. A to přesto, že již dnes se mnoho občanů bydlících v okolí dopravních staveb bouří a protestuje kvůli nadměrnému zatížení hlukem a požadují od vlastníků těchto staveb (Správy železnic, Ředitelství silnic a dálnic či od krajských, městských a obecních správ údržby silnic), zajištění ochrany proti nadměrnému hluku. Lze očekávat, že počet takto negativně dotčených obyvatel se znásobí.

Na základě iniciativy senátorky RNDr. Jitky Seitlové, z KDU-ČSL, která se problematice ochrany životního prostředí dlouhodobě věnuje, se proto senátoři rozhodli podat návrh Ústavnímu soudu ke zrušení tohoto nařízení. “Překročení zákonného zmocnění ke změně hygienických limitů bez provedení odborného hodnocení zdravotních rizik není formalitou ale zásadním rozporem se zákonem. Hluk je podle odborných studií druhým z nejvážnějších environmentálních znečištění s negativním vlivem na zdraví.” Je tedy na místě námitka, že chybí jakákoliv odborná analýza prokazující prospěšnost takového opatření pro veřejné zdraví.

Vláda podle senátorů nijak nezvážila nepříznivé účinky hluku na zdraví obyvatelstva a náklady na zdravotní a sociální opatření s tím spojené. Jak přitom vyplývá z analýz Evropské komise a z doporučení Světové zdravotnické organizace, z dlouhodobé perspektivy se zvyšování hluku nevyplácí. Společenské náklady spojené s negativními účinky nadměrné hlučnosti prostředí totiž podle odborných studií až 10x převyšují náklady na protihluková opatření.

Podle důvodové zprávy k předmětnému nařízení, kterou připravilo Ministerstvo zdravotnictví, je navýšení hlukových limitů odůvodněno potřebou zlevnit a zjednodušit budování nové a rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury. Řešení následků typu vyšší úmrtnosti, více nemocí srdce a metabolických poruch, řešení následků poruch spánku, poruch soustředěnosti a podrážděnosti a s tím spojeným nižším pracovním výkonem, je pro společnost mnohem nákladnější a komplikovanější než řešení příčiny: hluku v prostředí.

Ing. Martin Klečka, Ph.D., předseda spolu obcí KORIDOR D8, který se v otázce navýšení hlukových limitů angažoval od samého počátku, k tomu dodává: “Výrazně zhoršené hlukové limity jsou nepochopitelný krok státu i s ohledem ke strategickým plánům na realizaci vysokorychlostních tratí. Je zřejmé, že na jejich výstavbu bude muset být využito spolufinancování z externích zdrojů, které ale jistě budou upřednostňovat společensky zodpovědné a udržitelné projekty. Je přitom obtížně představitelné, že při cílech EU do roku 2030 snížit počet obyvatel zasažených hlukem z dopravy o 30 % budou podporovány projekty českého státu, který se v roce 2023 vydává zcela opačnou trajektorií a hlukové limity naopak pro obyvatele výrazně zhoršuje.”

Takový postup je navíc také v rozporu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Vláda totiž má pravomoc stanovit hlukové limity pouze za účelem snižování hluku a za účelem ochrany veřejného zdraví.

23 senátorů proto žádá Ústavní soud, aby uvedená problematická ustanovení nařízení vlády č. 433/2022 Sb. zrušil bez dalšího a aby se tak znovu uplatnily původní limity regulace hluku z dopravy, které platí od r. 2011 podle nařízení vlády č. 272/2011. Alespoň do té doby, než se podaří nastavit jiný, celkově vhodnější systém regulace hluku v ČR.

Pro více informací kontaktujte Martina Klečku – předsedu spolku KORIDOR D8
[email protected]

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru