Jsem-li občan

Proč bych se měl zajímat o plánovanou výstavbu VRT, jsem-li: OBČAN

Vysokorychlostní trať (VRT) je stavbou strategické infrastruktury evropského významu. Přestože je považována za udržitelný způsob dopravy s mnoha benefity, její provoz a výstavba s sebou ponese i řadu negativních externalit, jejichž dopady budou nejvíce vnímat místní obyvatelé. Nová trať VRT Podřipsko ovlivní zejména životy obyvatel žijících v obcích podél jejího trasování. Občané by se proto měli zajímat o případné hrozby, které se jich mohou bezprostředně týkat, ale také přínosy, které nová železnice může přinést.

Věříme, že občané by měli být důležitou součástí procesu plánování tak rozsáhlé dopravní stavby jako je VRT. Velké infrastrukturní projekty mohou být úspěšně realizovány pouze za předpokladu, že o nich bude veřejnost od začátku transparentně informována. Včasný dialog může minimalizovat konflikty a zlepšit plánování. Přestože s projektem nemusíme souhlasit, je potřeba dojít ke společnému konsensu a zajistit odpovídající kompenzační opatření. Proto Správa železnic dává prostor k dotazům i připomínkám. Oslovit zástupce Správy železnic můžete přímo na jejich webových stránkách. Také proběhla řada veřejných setkání pořádaných KORIDOREM D8, na kterých byli přítomni zástupci Správy železnic a sbírali podněty přímo od účastníků.

Obyvatelé v obcích v okolí plánované železniční trati bydlí, pracují, chodí do školy, potkávají se se svými sousedy a zejména plánují budoucnost. Proto by se měli zajímat o to, co se v jejich okolí plánuje a jaké to na ně může mít dopady.

Jaké hrozby v souvislosti s výstavbou VRT se mohou týkat občanů?

Stavba bude mít ze všeho nejvíce dopad na místní krajinu. Dojde k rozdělení krajiny a záběru zemědělské půdy. Trať způsobí zářezy do krajiny, její součástí bude řada tunelů a vysoké mostní konstrukce, které ovlivní ráz krajiny. Dělící efekt v krajině zkomplikuje dopravu, zemědělské práce a migraci zvěře. Lze předpokládat také negativní dopad nejen na povrchové, ale i spodní vody. Aby došlo ke zmírnění nepříznivých vlivů realizace na životní prostředí, bude realizován proces EIA – posuzování vlivů na životní prostředí.

Další z hrozeb spojených s plánovanou vysokorychlostní tratí je hluk. Hluk, především z dálnice D8, trápí místní obyvatele už nyní. Je proto potřeba řešit efektivní protihluková opatření nejen u nové stavby, ale také u stávající dálnice. KORIDOR D8 si klade za cíl řešit tuto problematiku komplexně. Možností omezení hluku jsou různé – protihlukové stěny, tlumící zeleň nebo konfigurace trati.

Proto požadujeme vyjasnění, kdo je VEDOUCÍ STÁTNÍ INVESTOR – protože plánovaná VRT Podřipsko a dálnice D8 jsou vedeny v souběhu přes 35 km. Je proto společným zájmem občanů mít možnost komunikovat přípravu VRT + úpravy současné železnice a úpravy na silniční infrastruktuře (např. dálnice D8) jen s jedním zastřešujícím subjektem, který bude všechny záměry v území koordinovat s ostatními investory dopravních staveb.

Zcela na místě je také strach o vlastní majetek. Demolice domů, vyvlastnění pozemků či snížení cen nemovitostí jsou opodstatněné obavy. Demolicím a vyvlastňování pozemků se snaží Správa železnic vyvarovat co nejvíce. Pokud by na to došlo, státní orgán zaručuje odkoupení s motivačním koeficientem (více informací naleznete u Správy železnic).

Vysokorychlostní trať neobnáší pouze negativa, ale může přinést místním obyvatelům i některé výhody – zejména o okolí nových terminálů VRT. Úsek umožní zásadní zkrácení jízdních dob. Mezi Prahou hlavním nádražím a terminálem Roudnice nad Labem VRT to bude zkrácení na 19 minut, zkrácení doby jízdy z Prahy do Lovosic a Litoměřic bude do 32 minut a při cestě z Prahy do Drážďan si zkrátíte cestu na 60 minut. Trasa bude doplněna také linkami, které budou obsluhovat území České republiky.

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru