Parkovací plochy

Odstavné a parkovací plochy Hrubý autodoprava Klecany

3. 1. 2022 bylo zjišťovací řízení EIA – STC2426 ukončeno rozhodnutím, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona EIA.

70 stání pro TIR (75 m2), odpovídá 420 stání pro OA (stání pro OA 12,5 m2)
17 stání pro osobní auta

Výměra areálu parkoviště: 39 857 m2
Nové zpevněné plochy: 9 637 m2 (24,2%)
Plochy zeleně: 30 220 m2 (75,8%)

Stávající kapacita parkovacích stání v areálu Sally Truck je 111 parkovacích stání. Navýšena bude o 437 parkovacích stání (70 parkovacích stání pro TIR a 17 parkovacích stání pro osobní automobily) na celkovou kapacitu 548 parkovacích stání.

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru