Tiskové zprávy

Projekt “MUNIPOLIS ACADEMY” je v plném proudu

Zapojení mladých lidí do správy věcí veřejných může být velmi prospěšné pro celou společnost. Pokud je to navíc v oblasti online komunikačních nástrojů, které jsou pro mladé druhou přirozeností, je to výhra na obou stranách. Jednu z možných cest v pilotním projektu Akademie participace a Civic Tech pro mládež (zjednodušeně “MUNIPOLIS ACADEMY”) představuje KORIDOR D8 (spojení obcí kolem dálnice D8) ve spolupráci s Munipolis a Participation Factory. “Tímto malým dílkem v rámci projektu Otevřená Správa naplňujeme jeden z jeho základních cílů – zvyšovat kvalifikaci veřejné správy být komunikačním prostředníkem mezi mnoha aktéry v území a pomáhat zajišťovat řádnou a komplexní informovanost občanů v…

Celá tisková zpráva

První krok ke komplexnímu posouzení VRT na dotčené obce – Regionální plán Podřipsko

Na začátku tohoto roku se uskutečnilo klíčové setkání 20 středočeských starostů sdružených v KORIDOR D8 (dále “KD8”), ministra dopravy Martina Kupky, vedení Středočeského kraje a Správy železnic. Cílem jednání bylo dosažení dohody ohledně komplexního posouzení dopravních staveb severně od Prahy, tzv. Regionálního plánu (nebo také Krajinného plánu), s důrazem na ohleduplnost vůči občanům, zemědělcům a krajinu na území Středočeského kraje. Co je REGIONÁLNÍ PLÁN? Je to komplexní pohled na území, který se skládá ze 2-3 paralelních studii s různou podrobností detailu, ale koordinovaně realizovaných: dopravně – urbanistické (1:25 000) krajinné (1:5000) veřejných prostranství (1: 500) Přičemž a jsou v gesci příslušného kraje…

Celá tisková zpráva

Zemědělci v zemědělské krajině – aneb s kým se u stavby VRT nemluví? 

Dlouhodobě sužovaná krajina v okolí dálnice D8: Spolek obcí KORIDOR D8 začal hledat řešení ve spolupráci se soukromými zemědělci Koncem roku proběhla v území, které je výrazně dotčeno dálnicí D8 a bude dotčeno výstavbou vysokorychlostní tratě (VRT) Praha – Drážďany vůbec první skupinová diskuse se soukromými zemědělci pod záštitou spolku obcí KORIDOR D8. Tato iniciativa je součástí snahy o koordinovanou spolupráci v oblasti dlouhodobě postižené negativními vlivy zejména v souvislosti s rozsáhlými dopravními a logistickými projekty. Spolek KORIDOR D8, sdružující 35 měst a obcí v této oblasti, se dlouhodobě angažuje v ochraně krajiny a místních obyvatel před dopady necitlivých zásahů. …

Celá tisková zpráva

Kdo zdržuje realizaci strategických dopravních staveb?

Proces výstavby strategických dopravních projektů je běh na dlouhou trať. Překážky, které před sebe vědomě a dlouhodobě staví stát, potažmo investoři, výstavbu zpomalují a daňoví poplatníci platí víc, než by museli. Kdo tedy zdržuje výstavbu strategických dopravních staveb? Obce? Spolky? Důsledky postoje veřejnosti vůči připravovaným stavebním projektům, kdy s nimi souhlasí do doby, než se jich osobně týkají (tzv. NIMBY efekt)?  Stát má dvě principiální možnosti, jak tuto výzvu řešit:1) Buď omezovat práva občanů, což může urychlit výstavbu, byť na úkor demokratických principů.2) Nebo se zaměřit na zlepšení kvality práce investorů a předkládaných dokumentací. Oba přístupy se dají obhájit excesy…

Celá tisková zpráva

Začal projekt CleanAir D8 na rozsáhlé měření kvality ovzduší kolem dálnice D8 a projektované vysokorychlostní trati (VRT) Praha – Drážďany

Dne 7. 12. 2023 oznámil spolek měst a obcí KORIDOR D8 spuštění projektu CleanAir D8 na měření kvality ovzduší ve Středočeském a Ústeckém kraji. Jeho hlavním záměrem je monitoring ovzduší s důrazem na lokální topeniště v okolí dálnice D8 a v souběhu s ní projektovanou vysokorychlostní trati (VRT) Praha – Drážďany. Období pro začátek měření nemůže být vhodnější! V podzimních a zimních měsících totiž tyto obce čelí největším výzvám spojeným s vysokými koncentracemi škodlivin ve vzduchu. První data budou k dispozici už na začátku příštího roku. Využijí se pro plánování a implementaci opatření ke zlepšení kvality ovzduší v regionu.  Kvalita…

Celá tisková zpráva

Strategické investice – STÁT jako komunikační partner?

Modelovou situací jsou současná veřejná setkání ministra dopravy Martina Kupky u plánů na výstavbu Pražského okruhu, kde se dají předpokládat vleklé spory a  žaloby. Obhajoba záměru dálnice D0 (tzv. Pražský okruh), kterou v posledních týdnech vede ministr dopravy Martin Kupka, jasně ilustruje, jak pozdě začal stát komunikovat se samosprávami a jejich občany. Kdyby s nimi komunikoval dříve, mohl by ministr věnovat svůj čas smysluplnější činnosti než podvečerním, mnohahodinovým veřejným projednáním v městských částech Prahy. Kdyby… Pokud stát definuje jako svou prioritu stavbu infrastrukturních projektů nezbytných pro rozvoj naší země a hospodářství (jako je např. i systém vysokorychlostních železnic VRT), tak by…

Celá tisková zpráva
1 2 3

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru