Tiskové zprávy

Senátoři podali Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení vlády, které vede k radikálnímu navýšení limitů hluku z dopravy

23 senátorů podalo v pátek 14. 7. 2023 návrh na zrušení ustanovení nařízení vlády, které vede k radikálnímu navýšení limitů hluku ze silniční a železniční dopravy. To by mohlo negativně ovlivnit okolí až 80 % dopravních staveb v ČR. Senátoři upozorňují i na možné zdravotní riziko a ekonomické dopady tohoto opatření. V pátek 14. 7. 2023 podalo 23 senátorů z různých stran politického spektra návrh Ústavnímu soudu na zrušení vybraných ustanovení Nařízení vlády č. 433/2022 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení totiž s účinností od 1. 7. 2023 nově povoluje v okolí silnic a železnic, až 20násobné (!)…

Celá tisková zpráva

Vedoucí státní investor jako klíč k efektivnímu řešení souběhu více dopravních staveb: Norsko představuje inspirativní model participativního plánování

Dokážete si představit, že by projektant dálnice, vysokorychlostní trati nebo jiné liniové stavby a starostové stavbou dotčených obcí projekt SPOLEČNĚ představili? U nás zatím těžko. Projekční řešení dopravních staveb v České republice se často potýká s nedostatečnou komunikací a koordinací mezi státními institucemi a obcemi. Na rozdíl od toho představuje Norsko inovativní přístup, který je založený na participativním plánování a úzké spolupráci mezi investory a dotčenými obcemi. Toto řešení přináší pozitivní výsledky a těší se široké podpoře. S cílem představit norský inspirativní model České republice a vyvolat na toto téma diskuzi, navštívila norská delegace ve dnech 14.-16. června obec Zdiby.…

Celá tisková zpráva

Senátoři podpořili KORIDOR D8 v boji proti hluku, chtějí odklad sporného vládního nařízení

V Senátu proběhl v červnu kulatý stůl „Změkčení hlukových limitů nařízením vlády“, hlavním tématem bylo sporné vládní nařízení, které zvyšuje hlukové limity. Hrozí, že na mnoha místech republiky tak může nastat až dvacetinásobné navýšení dovoleného hluku. Přítomní senátoři a zástupci Svazu měst a obcí podpořili návrh na odklad nařízení a jeho přezkum. KORIDOR D8 má další spojence v boji proti vládnímu nařízení, které od 1. července tohoto roku zvyšuje hlukové limity. Petici za odklad nařízení už podepsaly tisíce lidí, teď se do boje za odklad sporného nařízení vložili senátoři i Svaz měst a obcí. „Objevili jsme spoustu nejasností, jak v důvodové zprávě, tak v konečném…

Celá tisková zpráva

Boj o navýšené hlukové limity nekončí, Ministerstvo zdravotnictví je pozváno na další jednání

Zástupci hned několika spolků obcí, mezi nimi i KORIDOR D8, v úterý seznámili zástupce Ministerstva zdravotnictví s jejich výhradami k novému vládnímu nařízení, které od 1. července tohoto roku umožní až dvacetinásobné navýšení dovoleného hluku. Úřad dosud trval na tom, že nařízení naopak hluk sníží, teď se účastní jednání s dalšími subjekty, které dopady vyhlášky posoudí. Již více než 130 samospráv a dalších 30 spolků napříč ČR vyzývá k zastavení navýšení hlukových limitů. Vedle toho začal sběr podpisů občanů pod petici, kterou inicioval spolek KORIODR D8 jako další reakci na vládní nařízení, které od 1. července tohoto roku upravuje hlukové limity. Z odborné analýzy spolku…

Celá tisková zpráva

REAKCE SPOLKU KORIDOR D8 k článku Stanovisko Ministerstva zdravotnictví (MZ) k článku zapsaného spolku Koridor D8 „Obce proti nové protihlukové vyhlášce. Tlačí na její zrušení“ a „Právního rozboru hygienických limitů hluku v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“ (dále jen Stanovisko) publikovaného dne 16. 5. 2023 na webových stránkách MZ ČR.

Důrazně se ohrazujeme proti Stanovisku MZ ČR ve vztahu k našemu rozboru nového nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Povýšený a mentorský tón Stanoviska MZ ČR rozhodně není namístě a nařčení z „nepochopení základních principů akustiky“ je urážlivé a záměrně se snaží odvést pozornost od podstaty problému. Např. u poukazovaného problému v aplikační praxi u limitů uvnitř/vně ochranného pásma dráhy MZ záměrně opomíná dodat, že výsledkem je navýšení limitů vně ochranného pásma dráhy na úroveň limitů, které dosud platí v bezprostřední blízkosti dráhy, kde logicky…

Celá tisková zpráva

Obce kolem D8 vzkazují vládě: Měníte jednostranně pravidla hry, čekejte bojkot rychlotratě!

Téměř tři desítky obcí kritizují nové nařízení vlády, které nově vymezuje limity hluku. Podle nich dojde k výraznému navýšení přípustných hygienických limitů hluku z dopravních staveb, žádají proto odklad a revizi tohoto nařízení Veltrusy – Téměř tři desítky starostek a starostů z obcí kolem dálnice D8 dnes podepsaly otevřenou výzvu premiérovi Česka Petru Fialovi. Žádají po něm, aby vláda posunula účinnost vládního nařízení, které nastavuje nové limity hluku – to má začít platit už 1. července tohoto roku. Zároveň chtějí, aby vláda jejich možné dopady řádně vyhodnotila. Pokud vláda obcím nevyhoví, hrozí bojkotem dalšího jednání o stavbě nové vysokorychlostní tratě v blízkosti dálnice D8.…

Celá tisková zpráva
1 2

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru