Tiskové zprávy

Začalo vyhodnocení projektu CleanAir D8 za zimní sezónu 2023/24 a proběhlo představení výstupů projektu CLAIRO

K 30.4.2024 je sběr dat ukončen a začíná vyhodnocení dat ve 22 samosprávách zapojených do projektu CleanAir D8 za zimní sezónu 2023/24. Klimatická změna a kvalita ovzduší jsou otázkami, které nejsou jen globální, ale mají zásadní dopad na každodenní život lidí na lokální úrovni. Každé místo má svá specifika, a proto je řešení problému špatné kvality ovzduší na lokální úrovni nezbytné. V souladu s tím byl spuštěn projekt CleanAir D8, jehož cílem je monitoring kvality ovzduší v zapojených členských obcích sdružení Koridor D8 Středočeského a Ústeckého kraje. Jejich společným specifikem je fakt, že leží v oblasti kolem dálnice D8 a…

Celá tisková zpráva

Projekt “MUNIPOLIS ACADEMY” je v plném proudu

Zapojení mladých lidí do správy věcí veřejných může být velmi prospěšné pro celou společnost. Pokud je to navíc v oblasti online komunikačních nástrojů, které jsou pro mladé druhou přirozeností, je to výhra na obou stranách. Jednu z možných cest v pilotním projektu Akademie participace a Civic Tech pro mládež (zjednodušeně “MUNIPOLIS ACADEMY”) představuje KORIDOR D8 (spojení obcí kolem dálnice D8) ve spolupráci s Munipolis a Participation Factory. “Tímto malým dílkem v rámci projektu Otevřená Správa naplňujeme jeden z jeho základních cílů – zvyšovat kvalifikaci veřejné správy být komunikačním prostředníkem mezi mnoha aktéry v území a pomáhat zajišťovat řádnou a komplexní informovanost občanů v…

Celá tisková zpráva

První krok ke komplexnímu posouzení VRT na dotčené obce – Regionální plán Podřipsko

Na začátku tohoto roku se uskutečnilo klíčové setkání 20 středočeských starostů sdružených v KORIDOR D8 (dále “KD8”), ministra dopravy Martina Kupky, vedení Středočeského kraje a Správy železnic. Cílem jednání bylo dosažení dohody ohledně komplexního posouzení dopravních staveb severně od Prahy, tzv. Regionálního plánu (nebo také Krajinného plánu), s důrazem na ohleduplnost vůči občanům, zemědělcům a krajinu na území Středočeského kraje. Co je REGIONÁLNÍ PLÁN? Je to komplexní pohled na území, který se skládá ze 2-3 paralelních studii s různou podrobností detailu, ale koordinovaně realizovaných: dopravně – urbanistické (1:25 000) krajinné (1:5000) veřejných prostranství (1: 500) Přičemž a jsou v gesci příslušného kraje…

Celá tisková zpráva

Zemědělci v zemědělské krajině – aneb s kým se u stavby VRT nemluví? 

Dlouhodobě sužovaná krajina v okolí dálnice D8: Spolek obcí KORIDOR D8 začal hledat řešení ve spolupráci se soukromými zemědělci Koncem roku proběhla v území, které je výrazně dotčeno dálnicí D8 a bude dotčeno výstavbou vysokorychlostní tratě (VRT) Praha – Drážďany vůbec první skupinová diskuse se soukromými zemědělci pod záštitou spolku obcí KORIDOR D8. Tato iniciativa je součástí snahy o koordinovanou spolupráci v oblasti dlouhodobě postižené negativními vlivy zejména v souvislosti s rozsáhlými dopravními a logistickými projekty. Spolek KORIDOR D8, sdružující 35 měst a obcí v této oblasti, se dlouhodobě angažuje v ochraně krajiny a místních obyvatel před dopady necitlivých zásahů. …

Celá tisková zpráva

Kdo zdržuje realizaci strategických dopravních staveb?

Proces výstavby strategických dopravních projektů je běh na dlouhou trať. Překážky, které před sebe vědomě a dlouhodobě staví stát, potažmo investoři, výstavbu zpomalují a daňoví poplatníci platí víc, než by museli. Kdo tedy zdržuje výstavbu strategických dopravních staveb? Obce? Spolky? Důsledky postoje veřejnosti vůči připravovaným stavebním projektům, kdy s nimi souhlasí do doby, než se jich osobně týkají (tzv. NIMBY efekt)?  Stát má dvě principiální možnosti, jak tuto výzvu řešit:1) Buď omezovat práva občanů, což může urychlit výstavbu, byť na úkor demokratických principů.2) Nebo se zaměřit na zlepšení kvality práce investorů a předkládaných dokumentací. Oba přístupy se dají obhájit excesy…

Celá tisková zpráva

Začal projekt CleanAir D8 na rozsáhlé měření kvality ovzduší kolem dálnice D8 a projektované vysokorychlostní trati (VRT) Praha – Drážďany

Dne 7. 12. 2023 oznámil spolek měst a obcí KORIDOR D8 spuštění projektu CleanAir D8 na měření kvality ovzduší ve Středočeském a Ústeckém kraji. Jeho hlavním záměrem je monitoring ovzduší s důrazem na lokální topeniště v okolí dálnice D8 a v souběhu s ní projektovanou vysokorychlostní trati (VRT) Praha – Drážďany. Období pro začátek měření nemůže být vhodnější! V podzimních a zimních měsících totiž tyto obce čelí největším výzvám spojeným s vysokými koncentracemi škodlivin ve vzduchu. První data budou k dispozici už na začátku příštího roku. Využijí se pro plánování a implementaci opatření ke zlepšení kvality ovzduší v regionu.  Kvalita…

Celá tisková zpráva
1 2 3

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru