D8 MÚK Zdiby

V 8/2019 zahájeno zjišťovací řízení EIA pod OV1229. V 9/2019 rozhodnuto, že záměr může mít vliv na životní prostředí a bude posuzován dle zákona EIA.

Dálnice D8

přestavba / rozšíření na návrhovou kategorii D 34,0 / 120 (2 x 3 JP se zpevněnou krajnicí, střední dělící pás šířky 4,0 m, šířka vozovky jízdního pásu je 14,5 m) v celkové délce 1,90 km, z toho cca 380 m ve směru na Ústí n.L. a 190 m ve směru Praha na návrhovou kategorii D 34,0/120 s přídatnými průpletovými pruhy (2 x 3 JP + přídatný průpletový pruh bez zpevněné krajnice, střední dělící pás šířky 4,0 m, šířka vozovky jízdního pásu je 15,5 m).

MÚK Zdiby

zrušení, demolice a rekultivace stávajících křižovatkových větví, přestavba silnice I/9 v prostoru MÚK v délce cca 1,05 km, výstavba nových jednosměrných křižovatkových větví s návrhovými rychlostmi 40 – 80 km/h v celkové délce cca 6,3 km (včetně větví, které tvoří sil. I/9), z toho jednopruhové větve (se šířkou vozovky 6,5 m + příslušné rozšíření ve směrovém oblouku) v celkové délce cca 1,75 km, z toho dvoupruhové (se šířkou vozovky 8,0 m + příslušné rozšíření ve směrovém oblouku) v celkové délce cca 4,55 km.

přestavba stávající okružní křižovatky na turbo-okružní křižovatku typu vejce (D = cca 62 m) včetně přestavby navazujících úseků sil. II/608 v délkách cca 150 a 60 m, novostavba okružní křižovatka s jedním, jízdním pruhem (D = 49 m) včetně přeložky navazujícího úseku sil. III/0084608 v délce cca 60 m, í dělící pás šířky 4,0 m, šířka vozovky jízdního pásu je 15,5 m).

ČSPH MOL Zdiby I. (směr Ústí n.L., km cca -1,6) je navržena ke zrušení a demolici, ČSPH MOL Zdiby II. (směr Praha, km cca -1,6) včetně sousedícího autosalonu a servisu je navržena k odpojení od dálnice a novému napojení na síť místních komunikací ve Zdibech (ul. Zemědělská).

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru