Jsem-li zástupce samosprávy

Proč bych se měl zajímat o plánovanou výstavbu VRT, jsem-li: ZÁSTUPCE SAMOSPRÁVY

Zvolení zástupci samospráv mají povinnost mít přehled o investičních záměrech ve okolí obce a hájit zájmy svých občanů. To platí i pro plánování vysokorychlostní trati. Přestože samosprávy nemusí s výstavbou souhlasit, je potřeba, aby jednaly konstruktivně a kooperovaly s klíčovými aktéry pro zajištění efektivních kompenzačních opatření.

Samosprávy se v rámci dopadů VRT nejčastěji obávají jednak devastace a rozdělení krajiny, a také dopravního zatížení a vlivů z toho plynoucích. Nyní proces dokončil ideové a studijní fáze. Tyto fáze obsahovaly řadu studií, které se týkaly vyhledávání vhodných tras, možností budoucího provozu vlaků (tzv. studie proveditelnosti) a technického řešení samotné trati (tzv. technicko-provozní studie). Prvním územně plánovací dokumentací, kterého se samosprávy mohou účastnit jsou Zásady Územního Rozvoje kraje (ZÚR). Současně s tímto investor stavby stanovuje budoucí rozsah stavby v přesnosti dotčení konkrétních pozemků, toto je zpracováno v Dokumentaci k Územnímu Rozhodnutí (DÚR), kde se již detailně řeší i výškové řešení stavby. Jeho součástí je také zpracována dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (tzv. EIA).

Po ukončení územního řízení je možné přistoupit k výkupu pozemků a nemovitostí potřebných ke stavbě a nastává stavební fáze, ve které již není možné odchýlit se mimo rámec území daný dříve vydaným územním rozhodnutím. Samosprávy by se proto měly do jednání aktivně zapojovat právě nyní, dokud je možnost hledat kompromis.

Právě s tím pomáhá KORIDOR D8. Vzájemná spolupráce samospráv přináší komunikační sílu a možná řešení problémů, které nejsou v kapacitách jednotlivých obcí. KORIDOR D8 disponuje nástroji, jak samosprávám pomoci se domoci svých práv a ukazuje, že je aktivním oponentem připraveným na konstruktivní jednání na základě faktů. KORIDOR D8 pravidelně svolává jednání, na kterých informuje starosty a starostky o výstupech z jednání s Ministerstvem dopravy, Správou železnic, Ředitelstvím silnic a dálnic atd.

Jste-li zástupce obce, která není členem KORIDORU D8, prosím kontaktujte nás zde na [email protected]

Text aktuálně stanov spolku KORIDOR D8 naleznete ZDE

Jako zástupce samosprávy, které se trasa VRT dotýká, máte možnost se obrátit přímo na Správu železnic ([email protected]) a zorganizovat jednání či představení záměru místním občanům formou veřejné prezentace přímo v obci.

Postup v případě majetkoprávního vypořádání městských a obecních pozemků je shodný s majetkoprávním vypořádáním nemovitostí jiných majitelů. Pro majetkoprávní vypořádání se využijí postupy podle zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.

Zajímat by se samosprávy měly i možné přínosy. Těmi mohou být zvýšení hodnoty nemovitostí v obcích, blízkost terminálu Roudnice nad Labem a posílení regionální dopravy. Stát je nyní také otevřený k jednání ohledně potíží, které obce v této oblasti delší dobu trápí, jako například negativní vlivy dálnice D8.

Zásadním požadavkem členských samospráv je proto určení VEDOUCÍHO STÁTNÍHO INVESTORA, protože příprava VRT či úpravy současné železniční a silniční sítě mají být navenek zastřešeny jedním subjektem, který bude všechny záměry v území koordinovat s ostatními investory dopravních staveb.

Není zájmem samospráv řešit, zda-li konkrétní detail u takto významného souběhu dvou staveb patří výlučně pod Správu železnic, Ředitelství silnic a dálnic nebo někoho dalšího.

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru