Regionální plán Podřipsko

Co je REGIONÁLNÍ PLÁN?

Je to komplexní pohled na území, který se skládá ze 2 koordinovaně realizovaných a participativně projednaných územních studi s různou podrobností detailu:

  • 1️⃣ Územní studie regionu Podřipsko – zde jsou v řešeny širší DOPRAVNĚ – URBANISTICKÉ (1:25 000) a KRAJINNÉ (1:5000) souvislosti v extravilánu obcí
  • 2️⃣ Územní studie veřejných prostranství jednotlivých obcí – zde jsou řešeny dominantně souvislosti v intravilánu obcí (1:500)

Územní studie regiónu Podřipsko 1️⃣ je v gesci příslušného kraje při aktivním zapojení obcí a jejich obyvatel – tzv. participaci

Územní studie veřejné prostranství 2️⃣ je už plně k kompetenci každé obce (včetně participace) a je to její volba ANO/NE – doporučení pro obce KD8 je ANO realizovat.

Proč je Regionální plán VRT Podřipsko VÝHODNÝ nejen pro obce, obyvatele, zemědělce, ALE i stát ?

  • NYNÍ REAKTIVNÍ PŘÍSTUP (liniová inženýrská stavba zpracovaná dle podkladu ZÚR, DÚR a EIA): obce mohou jen velmi obtížně velkorysým a smysluplným způsobem korigovat, nebo hledat lepší způsoby řešení u záměrů jako je VRT, které je dalekosáhle přesahují. Cítí se být zahnány do kouta a svůj pohled na věc realizují většinou procesními restrikcemi, čímž dochází k prodlužování správních řízení/realizace stavby a navyšování investičních výdajů.
  • JAKO MOŽNÝ PROAKTIVNÍ PŘÍSTUP (Regionální/Krajinný plán): Pomáhá samosprávám proaktivně řešit daleko lépe vizi svého vlastního rozvoje, nabízí možnost jak inovativním způsobem řešit a zhodnocovat potenciál krajiny tak, aby dokázala daleko lépe odolávat aktuálním výzvám v 21.století jako jsou sucho, klimatické změny a podobně. Regionální plán v podobě participativně projednané a registrované územní studie detailně popíše lokalitu a její potřeby. Jeho výstupy budou koordinovaně diskutovány s investorem VRT a tím dojde k eliminaci konfliktních míst ve správních řízeních.

Regionální plán VRT Podřipsko ve Středočeském kraji bude pilotním projektem ( jednohlasné usnesení rady Středočeského kraje: 076-06/2024/RK ze dne 8. 2. 2024, včetně důvodové zprávy a 5 příloh) – tento nástroj se v ČR dosud nepoužíval

Regionální plán VRT Podřipsko ve Ústeckém kraji?

Při tvorbě Regionálního plánu VRT Podřipsko budeme vycházet v analytické části z územních studií krajiny , které byly z Evropských fondů zpracovávány pro obce s rozšířenou působností v našem regionu a jenž detailně popisují jejich problémy:

Územní studie krajiny ORP Brandýs nad Labem

Územní studie krajiny ORP Kralupy nad Vltavou

Územní studie krajiny ORP Roudnice nad Labem

Co obecně jako spolek obcí KORIDOR D8 nabízíme?

  • otevřenou komunikaci, 
  • usilujeme o odpovídající kompenzační opatření,
  • spolupráci a koordinaci, jejíž jsme dobrým příkladem,
  • hledání krajinářsky šetrnějších řešení.

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru