Skladový areál Eurofrost CB – Postřižín

Počet hal2
Zastavěná plocha v m218 333
Celkový zábor ploch v m2bonita půdy II55 042
Denní průjezd vozidel330
Parkoviště78
Spotřeba pitné vody v m3/rok1 823
Počet zaměstnanců76
Směnný provoz3

16. 12. 2021 vydáno souhlasné stanovisko posuzování vlivu na životní prostředí tzv. EIA STC2328 s 24 podmínkami pro realizaci.

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru