Přes 30 měst a obcí spolku KORIDOR D8 apeluje na Vládní výbor pro strategické investice

Spolek KORIDOR D8 (dále jen „KD8“), jenž sdružuje přes 30 obcí a měst v okolí dálnice D8 a plánované VRT Podřipsko, poslal 30. 10. 2023 otevřený dopis členům Vládního výboru pro strategické investice, ve kterém se věnuje klíčovým otázkám týkajícím se procesu realizace strategických investic v České republice. Členské samosprávy spolku KD8 vyjadřují plnou podporu snahám Výboru, ale zároveň zdůrazňují význam zapojení místních obcí a měst do rozhodovacího procesu. Lokální znalosti a potřeby občanů jsou při tvorbě udržitelných a úspěšných investičních projektů nezastupitelné.

Spolek KD8 apeluje na zřízení pozice Vedoucího státního investora, který by výrazně zlepšil koordinaci a komunikaci ze strany státních investorů vůči samosprávám. Výrazné systémové zlepšení procesu by přineslo i zřízení pozic krajských koordinátorů participace. Ti by měli za úkol koordinovat a usnadnit spolupráci mezi krajem, obcemi a státem, což by přispělo k lepšímu plánování a zohlednění potřeb regionu.

Dalším bodem je aktivní řešení problému hlukové zátěže, který postihuje mnoho obcí a měst v souvislosti se strategickými investicemi. Spolek KD8 zde vyzývá Výbor k prověření důvodů, proč ČR (v rámci Strategického mapování a navazujících Akčních plánů) vůbec nevyužívá možnost čerpání finančních prostředků z fondů EU na protihlukovou ochranu, přičemž sousední Slovensko takto bylo schopno získat na dodatečných příjmech již přes 600 milionů EUR.

Posledním klíčovým bodem je udržitelné financování pozemkových úprav. Spolek KD8 nesouhlasí s výraznými škrty pro rok 2024 a z nich plynoucí výraznou destabilizací této oblasti pro léta následující. Odpovídající finanční zajištění, stejně jako dostatečné množství kvalifikovaných projektantů pozemkových úprav, je zásadním předpokladem nutných krajinářských kompenzačních opatření u významných strategických státních investic.

KD8 také předkládá návrh na doplnění členů Vládního výboru pro strategické investice o zástupce Ministerstva zemědělství ČR, čímž by se zajistila rovnováha mezi zájmy hospodařících subjektů a strategickými zájmy státu.

Zapojené města a obce ve spolku KD8 jasně deklarují svou ochotu a připravenost spolupracovat s Vládním výborem pro strategické investice a dalšími relevantními institucemi na dosažení uvedených cílů. Pouze společným úsilím a zapojením všech zainteresovaných stran lze dosáhnout efektivního a udržitelného rozvoje České republiky.

Pro více informací kontaktujte Martina Klečku – předsedu spolku měst a obcí KORIDOR D8
[email protected]

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru