Aktuality

Příspěvky s touto kategorií se zobrazí na hlavní stránce v sekci pro poslední aktuality a na stránce Aktuality.

Společné stanovisko 34 samospráv k ročnímu výročí navýšených hlukových limitů a dalšímu prodlužování tunelu Líbeznice

Jednoznačně vítáme, že se i přes zásadní navýšení hlukových limitů od 1. 7 .2023 dál hledá shoda s dotčenými samosprávami a že investor stavby VRT Podřipsko –  Správa železnic – nepovažuje navýšení limitů o +5 dB (dle Nařízení vlády č. 433/2022, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) za důvod pro zkracování či […]

Společné stanovisko 34 samospráv k ročnímu výročí navýšených hlukových limitů a dalšímu prodlužování tunelu Líbeznice Read More »

Začalo vyhodnocení projektu CleanAir D8 za zimní sezónu 2023/24 a proběhlo představení výstupů projektu CLAIRO

K 30.4.2024 je sběr dat ukončen a začíná vyhodnocení dat ve 22 samosprávách zapojených do projektu CleanAir D8 za zimní sezónu 2023/24. Klimatická změna a kvalita ovzduší jsou otázkami, které nejsou jen globální, ale mají zásadní dopad na každodenní život lidí na lokální úrovni. Každé místo má svá specifika, a proto je řešení problému špatné

Začalo vyhodnocení projektu CleanAir D8 za zimní sezónu 2023/24 a proběhlo představení výstupů projektu CLAIRO Read More »

Projekt “MUNIPOLIS ACADEMY” je v plném proudu

Zapojení mladých lidí do správy věcí veřejných může být velmi prospěšné pro celou společnost. Pokud je to navíc v oblasti online komunikačních nástrojů, které jsou pro mladé druhou přirozeností, je to výhra na obou stranách. Jednu z možných cest v pilotním projektu Akademie participace a Civic Tech pro mládež (zjednodušeně “MUNIPOLIS ACADEMY”) představuje KORIDOR D8

Projekt “MUNIPOLIS ACADEMY” je v plném proudu Read More »

První krok ke komplexnímu posouzení VRT na dotčené obce – Regionální plán Podřipsko

Na začátku tohoto roku se uskutečnilo klíčové setkání 20 středočeských starostů sdružených v KORIDOR D8 (dále “KD8”), ministra dopravy Martina Kupky, vedení Středočeského kraje a Správy železnic. Cílem jednání bylo dosažení dohody ohledně komplexního posouzení dopravních staveb severně od Prahy, tzv. Regionálního plánu (nebo také Krajinného plánu), s důrazem na ohleduplnost vůči občanům, zemědělcům a

První krok ke komplexnímu posouzení VRT na dotčené obce – Regionální plán Podřipsko Read More »

Zemědělci v zemědělské krajině – aneb s kým se u stavby VRT nemluví? 

Dlouhodobě sužovaná krajina v okolí dálnice D8: Spolek obcí KORIDOR D8 začal hledat řešení ve spolupráci se soukromými zemědělci Koncem roku proběhla v území, které je výrazně dotčeno dálnicí D8 a bude dotčeno výstavbou vysokorychlostní tratě (VRT) Praha – Drážďany vůbec první skupinová diskuse se soukromými zemědělci pod záštitou spolku obcí KORIDOR D8. Tato iniciativa

Zemědělci v zemědělské krajině – aneb s kým se u stavby VRT nemluví?  Read More »

Proběhla první skupinová diskuse soukromých zemědělců v území, které bude dotčeno výstavbou VRT Praha – Drážďany

Krajina v širším okolí dálnice D8 je dlouhodobě sužována negativními vlivy. Kromě samotné dálnice a rozsáhlých logistických areálů se nyní musí potýkat i s plánovanou výstavbou vysokorychlostní tratě (VRT) Praha – Drážďany. Spolek KORIDOR D8, který sdružuje 35 měst a obcí (dále jen KD8) v této oblasti, se dlouhodobě zasazuje o koordinovanou spolupráci v území

Proběhla první skupinová diskuse soukromých zemědělců v území, které bude dotčeno výstavbou VRT Praha – Drážďany Read More »

Kdo zdržuje realizaci strategických dopravních staveb?

Proces výstavby strategických dopravních projektů je běh na dlouhou trať. Překážky, které před sebe vědomě a dlouhodobě staví stát, potažmo investoři, výstavbu zpomalují a daňoví poplatníci platí víc, než by museli. Kdo tedy zdržuje výstavbu strategických dopravních staveb? Obce? Spolky? Důsledky postoje veřejnosti vůči připravovaným stavebním projektům, kdy s nimi souhlasí do doby, než se

Kdo zdržuje realizaci strategických dopravních staveb? Read More »

Začal projekt CleanAir D8 na rozsáhlé měření kvality ovzduší kolem dálnice D8 a projektované vysokorychlostní trati (VRT) Praha – Drážďany

Dne 7. 12. 2023 oznámil spolek měst a obcí KORIDOR D8 spuštění projektu CleanAir D8 na měření kvality ovzduší ve Středočeském a Ústeckém kraji. Jeho hlavním záměrem je monitoring ovzduší s důrazem na lokální topeniště v okolí dálnice D8 a v souběhu s ní projektovanou vysokorychlostní trati (VRT) Praha – Drážďany. Období pro začátek měření

Začal projekt CleanAir D8 na rozsáhlé měření kvality ovzduší kolem dálnice D8 a projektované vysokorychlostní trati (VRT) Praha – Drážďany Read More »

Generátor připomínek pro rozšíření dálnice D8 na 3 + 3 pruhy (termín odeslání do 20. 11. 2023)

Do 20. listopadu se může kdokoliv vyjádřit k rozšíření dálnice D8 na 3 + 3 pruhy. V dokumentaci EIA chybí vzájemného posouzení rozšíření D8 v souběhu projektovanou vysokorychlostní tratí (VRT). Budou muset být strženy protihlukové stěny Klíčany, Panenské Břežany, Úžice a Všestudy. Vzhledem k zásadně zvýšeným hlukovým limitům od 1. 7. 2023 není jasné, zda-li a v

Generátor připomínek pro rozšíření dálnice D8 na 3 + 3 pruhy (termín odeslání do 20. 11. 2023) Read More »

Přejít nahoru