Tiskové zprávy

Příspěvky s touto kategorií se zobrazí na stránce Tiskové zprávy.

Začalo vyhodnocení projektu CleanAir D8 za zimní sezónu 2023/24 a proběhlo představení výstupů projektu CLAIRO

K 30.4.2024 je sběr dat ukončen a začíná vyhodnocení dat ve 22 samosprávách zapojených do projektu CleanAir D8 za zimní sezónu 2023/24. Klimatická změna a kvalita ovzduší jsou otázkami, které nejsou jen globální, ale mají zásadní dopad na každodenní život lidí na lokální úrovni. Každé místo má svá specifika, a proto je řešení problému špatné […]

Začalo vyhodnocení projektu CleanAir D8 za zimní sezónu 2023/24 a proběhlo představení výstupů projektu CLAIRO Read More »

Projekt “MUNIPOLIS ACADEMY” je v plném proudu

Zapojení mladých lidí do správy věcí veřejných může být velmi prospěšné pro celou společnost. Pokud je to navíc v oblasti online komunikačních nástrojů, které jsou pro mladé druhou přirozeností, je to výhra na obou stranách. Jednu z možných cest v pilotním projektu Akademie participace a Civic Tech pro mládež (zjednodušeně “MUNIPOLIS ACADEMY”) představuje KORIDOR D8

Projekt “MUNIPOLIS ACADEMY” je v plném proudu Read More »

První krok ke komplexnímu posouzení VRT na dotčené obce – Regionální plán Podřipsko

Na začátku tohoto roku se uskutečnilo klíčové setkání 20 středočeských starostů sdružených v KORIDOR D8 (dále “KD8”), ministra dopravy Martina Kupky, vedení Středočeského kraje a Správy železnic. Cílem jednání bylo dosažení dohody ohledně komplexního posouzení dopravních staveb severně od Prahy, tzv. Regionálního plánu (nebo také Krajinného plánu), s důrazem na ohleduplnost vůči občanům, zemědělcům a

První krok ke komplexnímu posouzení VRT na dotčené obce – Regionální plán Podřipsko Read More »

Zemědělci v zemědělské krajině – aneb s kým se u stavby VRT nemluví? 

Dlouhodobě sužovaná krajina v okolí dálnice D8: Spolek obcí KORIDOR D8 začal hledat řešení ve spolupráci se soukromými zemědělci Koncem roku proběhla v území, které je výrazně dotčeno dálnicí D8 a bude dotčeno výstavbou vysokorychlostní tratě (VRT) Praha – Drážďany vůbec první skupinová diskuse se soukromými zemědělci pod záštitou spolku obcí KORIDOR D8. Tato iniciativa

Zemědělci v zemědělské krajině – aneb s kým se u stavby VRT nemluví?  Read More »

Kdo zdržuje realizaci strategických dopravních staveb?

Proces výstavby strategických dopravních projektů je běh na dlouhou trať. Překážky, které před sebe vědomě a dlouhodobě staví stát, potažmo investoři, výstavbu zpomalují a daňoví poplatníci platí víc, než by museli. Kdo tedy zdržuje výstavbu strategických dopravních staveb? Obce? Spolky? Důsledky postoje veřejnosti vůči připravovaným stavebním projektům, kdy s nimi souhlasí do doby, než se

Kdo zdržuje realizaci strategických dopravních staveb? Read More »

Začal projekt CleanAir D8 na rozsáhlé měření kvality ovzduší kolem dálnice D8 a projektované vysokorychlostní trati (VRT) Praha – Drážďany

Dne 7. 12. 2023 oznámil spolek měst a obcí KORIDOR D8 spuštění projektu CleanAir D8 na měření kvality ovzduší ve Středočeském a Ústeckém kraji. Jeho hlavním záměrem je monitoring ovzduší s důrazem na lokální topeniště v okolí dálnice D8 a v souběhu s ní projektovanou vysokorychlostní trati (VRT) Praha – Drážďany. Období pro začátek měření

Začal projekt CleanAir D8 na rozsáhlé měření kvality ovzduší kolem dálnice D8 a projektované vysokorychlostní trati (VRT) Praha – Drážďany Read More »

Strategické investice – STÁT jako komunikační partner?

Modelovou situací jsou současná veřejná setkání ministra dopravy Martina Kupky u plánů na výstavbu Pražského okruhu, kde se dají předpokládat vleklé spory a  žaloby. Obhajoba záměru dálnice D0 (tzv. Pražský okruh), kterou v posledních týdnech vede ministr dopravy Martin Kupka, jasně ilustruje, jak pozdě začal stát komunikovat se samosprávami a jejich občany. Kdyby s nimi komunikoval

Strategické investice – STÁT jako komunikační partner? Read More »

Přes 30 měst a obcí spolku KORIDOR D8 apeluje na Vládní výbor pro strategické investice

Spolek KORIDOR D8 (dále jen „KD8“), jenž sdružuje přes 30 obcí a měst v okolí dálnice D8 a plánované VRT Podřipsko, poslal 30. 10. 2023 otevřený dopis členům Vládního výboru pro strategické investice, ve kterém se věnuje klíčovým otázkám týkajícím se procesu realizace strategických investic v České republice. Členské samosprávy spolku KD8 vyjadřují plnou podporu

Přes 30 měst a obcí spolku KORIDOR D8 apeluje na Vládní výbor pro strategické investice Read More »

Obce a města spolku KORIDOR D8 bojují za zlepšení procesu EIA

KORIDOR D8 – spolek sdružující obce a města v regionu kolem dálnice D8 – (dále jen “KD8“) se rozhodl aktivně přispět svými zkušenostmi ke zlepšení kvality procesu EIA, tj. procesu posuzování vlivu záměru stavby na životní prostředí. Impulsem pro to bylo nedávné připomínkování dokumentace EIA pro výstavbu dálnice D0 (tzv. pražský okruh) ve Zdibech, jedné

Obce a města spolku KORIDOR D8 bojují za zlepšení procesu EIA Read More »

Senátoři podali Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení vlády, které vede k radikálnímu navýšení limitů hluku z dopravy

23 senátorů podalo v pátek 14. 7. 2023 návrh na zrušení ustanovení nařízení vlády, které vede k radikálnímu navýšení limitů hluku ze silniční a železniční dopravy. To by mohlo negativně ovlivnit okolí až 80 % dopravních staveb v ČR. Senátoři upozorňují i na možné zdravotní riziko a ekonomické dopady tohoto opatření. V pátek 14. 7. 2023

Senátoři podali Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení vlády, které vede k radikálnímu navýšení limitů hluku z dopravy Read More »

Přejít nahoru