Retail park Kozomín

Zastavěná plocha v m214 701
Celkový zábor ploch v m2 – bonita půdy II a III46 477
Denní průjezd vozidel3 100
Parkoviště336
Spotřeba pitné vody v m3/rok6 570
Počet zaměstnanců221
Směnný provoz2

28. 6. 2023 zveřejněno rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, že záměr i přes zaslané připomínky nebude mít vliv na životní prostředí a nemusí proběhnout celá EIA. To znamená, že investor může zahájit územní a stavební řízení.

4. 5. 2023 zahájeno zjišťovací řízení EIA.

Předmětem záměru je vybudování komerčního areálu, který bude členěn na čtyři objekty. Jedná se o retail objekt A, retail objekt B, objekt C (rychlé občerstvení McDonald’s) – 500 zákazníků denně a malou čerpací stanici pohonných hmot (Benzina express). V objektu retail A se uvažuje s prodejnou nábytku, výrobků každodenní spotřeby, textilu, obuvi, sportovních potřeb, hraček, elektrospotřebičů, chovatelských potřeb, drogerie, potravin, tabáku a nehtovým studiem – 1050 zákazníků denně. V objektu retail B se uvažuje s prodejnami nepotravinářského zboží, prodejnou textilu, prodejnou pro spánek, prodejnou zahradních potřeb, železářstvím a bistrem.

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru