Zemědělci v zemědělské krajině – aneb s kým se u stavby VRT nemluví? 

Dlouhodobě sužovaná krajina v okolí dálnice D8: Spolek obcí KORIDOR D8 začal hledat řešení ve spolupráci se soukromými zemědělci

Koncem roku proběhla v území, které je výrazně dotčeno dálnicí D8 a bude dotčeno výstavbou vysokorychlostní tratě (VRT) Praha – Drážďany vůbec první skupinová diskuse se soukromými zemědělci pod záštitou spolku obcí KORIDOR D8. Tato iniciativa je součástí snahy o koordinovanou spolupráci v oblasti dlouhodobě postižené negativními vlivy zejména v souvislosti s rozsáhlými dopravními a logistickými projekty. Spolek KORIDOR D8, sdružující 35 měst a obcí v této oblasti, se dlouhodobě angažuje v ochraně krajiny a místních obyvatel před dopady necitlivých zásahů. 

Setkání mělo za cíl otevřít s dosud opomíjenou skupinou zemědělců dialog, identifikovat jejich problémy a potřeby v dané oblasti. Diskuse navázala na výsledky dotazníkového šetření provedeného na jaře tohoto roku, které potvrdilo významné sepjetí soukromých zemědělců s místem jejich hospodaření. Hlavními tématy byly vedle investičních záměry v území i podpora zemědělců ze strany obcí, státu a dalších aktérů.

Z diskuse vyplynulo, že stát, zastoupený Ministerstvem dopravy a velkými státními investory, nedostatečně komunikuje se soukromými zemědělci v daném území.  Těm pak chybí informace o plánech výstavby VRT a jejím vlivu na jejich pozemky,  což vytváří nejistotu a obavy ohledně budoucnosti jejich zemědělské činnosti. 

Soukromí zemědělci také vyjádřili mnohdy nedostatek podpory ze strany obcí. Opět šlo především o nedostatečnou komunikaci a rozhodování bez přihlédnutí k jejich potřebám. Tato zjištění zdůrazňují naléhavou potřebu otevřeného dialogu mezi všemi hráči v území. Spolek obcí KORIDOR D8 bere podněty z diskuse vážně a zaměří se na zlepšení komunikace ze strany obcí.

Skupinová diskuse tak byla prvním vstřícným krokem k lepšímu porozumění postojům soukromých zemědělců a celkové problematice hospodaření v oblasti. Spolek obcí KORIDOR D8 je otevřený další koordinované spolupráci, která je klíčová pro posílení pozice soukromých (a nejen jich) zemědělců a nalezení řešení prospěšných pro všechny aktéry v regionu nejen ve vztahu k investičním záměrům, ale i k hledání vhodných mitigačních opatření  reagující na významné oteplování celé této oblasti v posledních letech.

Pro více informací kontaktujte Martina Klečku – předsedu spolku KORIDOR D8     email: [email protected]

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru