Rozšíření D8 Zdiby – Nová Ves na 3+3

1. 11. 2021 vydáno zjišťovací řízení, že záměr „Záměr D8 Zdiby – Nová Ves, zkapacitnění” na 3+3 jízdní pruhy (km 0,000 – 18,000) musí být posuzován v celém řízení EIA.

Součástí záměru je úprava dvou mimoúrovňových křižovatek MÚK Úžice a MÚK Nová Ves. Na řešené části dálnice D8 se nachází 21 mostních objektů a 4 propustky. Za dominantní jsou považovány zejména mostní objekty přes Vltavu a Bakovský potok. Předmětem úpravy je také přestavba související místní komunikace K Dálnici v obci Panenské Břežany.

Jako samostatné záměry jsou považovány i MÚK Odolena Voda a odpočívka Klíčany. Tyto stavby podléhají vlastní projektové přípravě, proto i případný proces posuzování vlivů na životní prostředí bude veden samostatně. Oba záměry proto nejsou předmětem posouzení tohoto Oznámení.

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru