Rozšíření D8 Zdiby – Nová Ves na 3+3

Dokumentace EIA byla na úřední desce dotčeného kraje zveřejněna 18. 10. 2023. Veřejnost může své připomínky zaslat do 20. 11 .2023 na MŽP.

Pro připomínkování záměru, lze využít generátor připomínek.

1. 11. 2021 vydáno zjišťovací řízení, že záměr „Záměr D8 Zdiby – Nová Ves, zkapacitnění” na 3+3 jízdní pruhy (km 0,000 – 18,000) musí být posuzován v celém řízení EIA.

Součástí záměru je úprava dvou mimoúrovňových křižovatek MÚK Úžice a MÚK Nová Ves. Na řešené části dálnice D8 se nachází 21 mostních objektů a 4 propustky. Za dominantní jsou považovány zejména mostní objekty přes Vltavu a Bakovský potok. Předmětem úpravy je také přestavba související místní komunikace K Dálnici v obci Panenské Břežany.

Jako samostatné záměry jsou považovány i MÚK Odolena Voda a odpočívka Klíčany. Tyto stavby podléhají vlastní projektové přípravě, proto i případný proces posuzování vlivů na životní prostředí bude veden samostatně. Oba záměry proto nejsou předmětem posouzení tohoto Oznámení.

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru