Dálniční odpočívky

V přípravě jsou ve středočeském kraji tyto odpočívky:

·        D8 rozšíření odpočívky Klíčany vpravo v km 2,8 – na odpočívku je zpracovaná DSP, probíhá IČ k získání stavebního povolení, probíhá MPV – nutné dořešit smlouvy s MOL ohledně jejich pozemků. Termín realizace v roce 2024 (ČSPH bude během stavby v provozu).

·        D8 rekonstrukce odpočívky Klíčany vlevo v km 2,8 – na odpočívku je zpracovaná PDPS, jde o přestavbu a změnu uspořádání stávajících ploch odpočívky. Probíhá IČ k získání stavebního povolení – termín realizace 2023.

·        D8 odpočívka Ledčice v km 22,5 P+L – poloha odpočívky vyplynula z vyhledávací studie rozmístění odpočívek na D8 (Praha – hranice se SRN) s ohledem na potřebnost parkovacích míst na celé D8. Jedná se o jednostrannou odpočívku (umístěná pouze na levé straně dálnice), přístupnou z obou stran dálnice. Na odpočívku je zpracovaná technická studie. Je k dispozici kladné závazné stanovisko MÚ Kralupy Nad Vltavou, odboru výstavby a územního plánu k umístění záměru. V současné době se čeká na výsledky studie „Potřebnosti parkovacích míst“ (zpracovává Provozní úsek GŘ, termín 03/2023) – který ověří/potvrdí potřebnost vybudování této odpočívky – v případě pokračování přípravy by se následně pokračovalo zjišťovacím řízení EIA. Je nutné dojednat podmínky případného souhlasu obce Ledčice.

Další připravované odpočívky na trase D8:

·        D8 rozšíření odpočívky Siřejovice v km 44,2 L – na odpočívku zpracovaná TS a CK MD byl schválený ZP. Skončilo ZŘ – nepodléhá EIA. Je k dispozici kladné závazné stanovisko MÚ Lovosice k umístění záměru. Zpracovává se projekt podrobného GTP, pak bude proveden samotný podrobný GTP a DUSP.

·        D8 rozšíření odpočívky Varvažov v km 77,7 P+L – na odpočívku zpracovaná TS a CK MD byl schválený ZP. V současné době se zpracovává akt. TS, která řeší požadavky města Ústí nad Labem pro možné vymezení rozšířené odpočívky v ÚP (zásobování vodou, odvod splaškových a dešťových vod), pak by měla následovat změna územního planu.

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru