Strategické investice – STÁT jako komunikační partner?

Modelovou situací jsou současná veřejná setkání ministra dopravy Martina Kupky u plánů na výstavbu Pražského okruhu, kde se dají předpokládat vleklé spory a  žaloby.

Obhajoba záměru dálnice D0 (tzv. Pražský okruh), kterou v posledních týdnech vede ministr dopravy Martin Kupka, jasně ilustruje, jak pozdě začal stát komunikovat se samosprávami a jejich občany. Kdyby s nimi komunikoval dříve, mohl by ministr věnovat svůj čas smysluplnější činnosti než podvečerním, mnohahodinovým veřejným projednáním v městských částech Prahy. Kdyby…

Pokud stát definuje jako svou prioritu stavbu infrastrukturních projektů nezbytných pro rozvoj naší země a hospodářství (jako je např. i systém vysokorychlostních železnic VRT), tak by se rovněž stejnou prioritou měla stát otevřená a efektivní komunikace mezi státem, obcemi a občany v územích, kde má tato nová infrastruktura vznikat. Bez transparentní komunikace přínosů a rizik budou významné projekty vznikat o dost obtížněji.

“Respektujeme, že stát mám svoje legitimní potřeby a zastává celonárodní zájmy. Současně jsme ale přesvědčeni o tom, že stejný respekt a nezbytnou spolupráci v rámci dotčených území si zaslouží také jednotlivé obce a města,” shrnuje Ing. Martin Klečka, Ph.D. – předseda spolku měst a obcí KORIDOR D8 (dále jen KD8) – jednomyslnou pozici 33 členských samospráv kolem dálnice D8 v linii plánované VRT Podřipsko.

Členové KD8 dlouhodobě zdůrazňují nutnost dialogu mezi státem, obcemi a občany v rámci infrastrukturní výstavby. Je klíčové, aby tato komunikace probíhala již od samého počátku plánování projektu, a ne až ve fázi, kdy jsou neshody a konflikty téměř nevyhnutelné.

Stavba infrastrukturních projektů výrazně ovlivňuje každodenní život obyvatel dotčených území i prostředí, ve kterém mají své domovy. Hlavním úkolem státu by proto měla být uvěřitelná komunikace příležitostí, které může projekt přinést, a reálného potenciálu pro rozvoj daného regionu. Obce by měly mít možnost vyjednávat o krajinářských úpravách, opatřeních ve prospěch snižování negativních dopadů (typicky hluk a emise) a v případě, že neexistuje jasný přínos projektu pro dotčené území, je zcela na místě požadavek samospráv na jednání o kompenzacích za nenávratně zhoršenou kvalitu života.

Vedle toho KD8 vyzdvihuje důležitost pozice vedoucího státního investora, který by působil jako zástupce státu a se samosprávami by otevřeně komunikoval projekty jako celek, namísto současného stavu, kdy souběh plánů na rozšíření dálnice a výstavby VRT řeší 2 státní investoři nezávisle na sobě. Díky centralizaci komunikace by bylo možné včas identifikovat klíčové problémy v území a reálně je zohlednit už v přípravné fázi projektu. Jen samotná snaha o vyslyšení hlasu samospráv by zcela změnila komunikační situaci a otevřela dveře možné vzájemné dohodě.

Naopak cestou určitě nejsou jednostranné úpravy pravidel hry ze strany státu, jako tomu bylo v případě zásadně navýšených hlukových limitů platných od 1. 7. 2023. Vládou ČR použitá metoda „biče“ dveře k vzájemné dohodě spíše zavírá.

Úspěšná realizace strategických infrastrukturních projektů má být založena na transparentnosti, lokální znalosti, respektu vůči obcím a občanům a udržitelném rozvoji. Klíčem k dosažení těchto cílů je však včasná, efektivní a uvěřitelná komunikace

Pro více informací kontaktujte Martina Klečku – předsedu spolku měst a obcí KORIDOR D8
Tel: 608 029 700 nebo email: [email protected]

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru