Akademie KD8

Plánované semináře

5. 3. 2024 – Pozemkové úpravy vyvolané liniovou stavbou (na příkladu dálnice D35)

Územní studie, územní studie krajiny

Umísťování nadregionálních liniových staveb v území

Umísťování liniových staveb v obci

Proběhlé semináře

27. 2. 2024 – Pozemkové úpravy (proces, role samospráv)

25. 1. 2024 – Účast obce v řízeních podle stavebního zákona, černé stavby (videozáznam 1. část , videozáznam 2. část)

7. 12. 2023 – Územní plán – proces, soudní spory (videozáznam)

23. 11. 2023 – Zásady územního rozvoje – proces aktualizace

14. 11. 2023 – EIA – proces, konkrétní případy KD8

24. 10. 2023 – Digitální dovednosti

26.9. 2023 – Nový stavební zákon (videozáznam)

5. 9. 2023 od 15:00 – Kvalita ovzduší v širším okolí dálnice D8 pro obce v Ústeckém kraji

5. 9. 2023 od 9:00 – Kvalita ovzduší v širším okolí dálnice D8 pro obce ve Středočeském kraji

15. 6. 2023 – Norská zkušenost samospráv při umísťování nadregionálních liniových staveb (videozáznam 1. část , videozáznam 2. část)

17. 5. 2023 – Hluk a vibrace

27. 4. 2023 – Odpadové hospodářství nově

28. 3. 2023 – Komunitní energetika/Fotovoltaika

15. 11. 2022 – Participace pro vedení samospráv – III. možnost (Mnetěš)

3. 11. 2022 – Participace pro vedení samospráv – II. možnost (Odolena Voda)

25. 10. 2022 – Participace pro vedení samospráv – I. možnost (Hrobce)

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru