Akademie KD8

Plánované semináře

2.11. Zásady územního rozvoje – proces

Územní plán – proces, soudní spory

Umísťování nadregionálních liniových staveb v území

Krajinný plán, územní studie

Umísťování liniových staveb v obci

Pozemkové úpravy

Účast obce ve stavebním řízení, posuzování souladu s územním plánem černé stavby

EIA – proces, konkrétní případy KD8

Proběhlé semináře

26.9. Nový stavební zákon

5. 9. 2023 od 15:00 – Kvalita ovzduší v širším okolí dálnice D8 pro obce v Ústeckém kraji

5. 9. 2023 od 9:00 – Kvalita ovzduší v širším okolí dálnice D8 pro obce ve Středočeském kraji

15. 6. 2023 – Norská zkušenost samospráv při umísťování nadregionálních liniových staveb

17. 5. 2023 – Hluk a vibrace

27. 4. 2023 – Odpadové hospodářství nově

28. 3. 2023 – Komunitní energetika/Fotovoltaika

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru