Zemědělství

Krajina

Téma “Udržitelného zemědělství” je oblastí, která se neustále vyvíjí, otevírá nové otázky a přináší nové podněty. Není snadné tohle všechno zohlednit. Nedávno byl také Parlamentem EU přijat tzv. Nature Restoration Law, což je zákon pro obnovu přírody. Mění perspektivu ochrany životního prostředí, kdy se místo hledání nového soustředí na obnovu přírody v místech, která byla poškozená a potřebují péči (Země EU musí obnovit nejméně 30 % přírodních stanovišť ve špatném stavu do roku 2030, 60 % do roku 2040 a 90 % do roku 2050).

Téma udržitelného zemědělství však vnímáme jako významné především v lokálním měřítku. Krajina kolem dálnice D8 je zemědělskou krajinou a výrazně ovlivňuje životní prostředí našeho regionu. Proto jako nutnost vidíme navázání dialogu se zemědělci. Je třeba naposlouchat jejich obavám, nabízet pomoc a diskutovat o budoucím rozvoji regionu. Oni jsou ti, kteří mají k půdě a přírodě nejblíž a jejich znalost přináší jedinečné vstupy do budoucího rozvoje regionu.

V současné době je v procesu tvorby tzv. Regionální plán, který poskytne rámec pro ucelenější koncept udržitelného zemědělství. To však vyžaduje čas. Věříme, že (nejpozději) do roka a do dne bude tato sekce na webu Koridoru D8 zpracovaná.

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru