Rekonstrukce silniční distribuční stanice v Kralupech nad Vltavou – Orlen Unipetrol

Dne 10. 2. 2023 vydáno souhlasné stanovisko Posuzování vlivu na životní prostředí tzv. EIA OV1247 s 12 podmínkami.

  • skladovací kapacita na SDS (díky novým 2 ks aditivačních nádrží v úložišti aditiv – SO 4709, každá nádrž o objemu 125 m3), tj. o 20 %.
  • roční výdej PHM a TO do autocisteren (AC) na SDS o cca 20 % z dnešních 1,7 mil. m3/rok na 2,0 mil m3/rok, naplněných do autocisteren a expedovaných v nich ke konečným odběratelům.
  • nová jednotka zpětného získávání uhlovodíků (VRU), která bude mít vyšší kapacitu regenerace par uhlovodíků uvolňovaných při plnění a skladování PHM a jejich složek s tlakem par větším než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K do nádrží s pevnou střechou a při plnění PHM a jejich složek s tlakem par větším než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K do cisteren.
Denní průjezd vozidel34
Spotřeba pitné vody v m3/rok600
Počet zaměstnanců20

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru