Aktuality

Příspěvky s touto kategorií se zobrazí na hlavní stránce v sekci pro poslední aktuality a na stránce Aktuality.

Obce a města spolku KORIDOR D8 bojují za zlepšení procesu EIA

KORIDOR D8 – spolek sdružující obce a města v regionu kolem dálnice D8 – (dále jen “KD8“) se rozhodl aktivně přispět svými zkušenostmi ke zlepšení kvality procesu EIA, tj. procesu posuzování vlivu záměru stavby na životní prostředí. Impulsem pro to bylo nedávné připomínkování dokumentace EIA pro výstavbu dálnice D0 (tzv. pražský okruh) ve Zdibech, jedné […]

Obce a města spolku KORIDOR D8 bojují za zlepšení procesu EIA Read More »

AKADEMIE KD8 – Nový stavební zákon (26.9.2023 od 14:30)

Pozvánka na školení pro vedení samospráv a zastupitele PROČ by Vás to mělo zajímat?  PROTOŽE nový stavební zákon zavádí výrazné změny a to nejen ve vztahu k liniovým stavbám. Změn, které mají výrazným způsobem urychlit povolování všech staveb bude celá řada.  Čeho konkrétně se dotknou? Například:  PROTOŽE nový stavební zákon nabude účinnosti postupně od 1. ledna do 1.

AKADEMIE KD8 – Nový stavební zákon (26.9.2023 od 14:30) Read More »

Senátoři podali Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení vlády, které vede k radikálnímu navýšení limitů hluku z dopravy

23 senátorů podalo v pátek 14. 7. 2023 návrh na zrušení ustanovení nařízení vlády, které vede k radikálnímu navýšení limitů hluku ze silniční a železniční dopravy. To by mohlo negativně ovlivnit okolí až 80 % dopravních staveb v ČR. Senátoři upozorňují i na možné zdravotní riziko a ekonomické dopady tohoto opatření. V pátek 14. 7. 2023

Senátoři podali Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení vlády, které vede k radikálnímu navýšení limitů hluku z dopravy Read More »

Vedoucí státní investor jako klíč k efektivnímu řešení souběhu více dopravních staveb: Norsko představuje inspirativní model participativního plánování

Dokážete si představit, že by projektant dálnice, vysokorychlostní trati nebo jiné liniové stavby a starostové stavbou dotčených obcí projekt SPOLEČNĚ představili? U nás zatím těžko. Projekční řešení dopravních staveb v České republice se často potýká s nedostatečnou komunikací a koordinací mezi státními institucemi a obcemi. Na rozdíl od toho představuje Norsko inovativní přístup, který je

Vedoucí státní investor jako klíč k efektivnímu řešení souběhu více dopravních staveb: Norsko představuje inspirativní model participativního plánování Read More »

Začínají platit vyšší limity hluku 1/7/2023 – www.seznam.cz

1. 7. 6:00 Podle Ministerstva dopravy je zvýšení limitů pouze formální úpravou. Obce, které leží v okolí dálnice D8, s tím nesouhlasí. A hrozí, že budou blokovat výstavbu vysokorychlostní železnice do Drážďan. Od 1. července se zvyšují limity hluku na některých silnicích a železnicích. To vyvolává obavy u řady obcí v jejich blízkosti, kde si už dnes na vysoké hladiny hluku stěžují. „Zvyšuje se

Začínají platit vyšší limity hluku 1/7/2023 – www.seznam.cz Read More »

Vláda povolila větší hluk od silnic a dálnic, někde až dvacetkrát. Obce protestují 24/6/2023 – idnes.cz

O pět až třináct decibelů. O tolik se mají už za pár dní zvednout hlukové limity u dopravních staveb. Proti nařízení vlády protestují zejména obce v okolí dálnic, tisíce lidí podepsaly petici. A nesouhlasí také skupina senátorů v čele s Jitkou Seitlovou, chystají se podat návrh na zrušení u Ústavního soudu. Po dálničním mostě, který

Vláda povolila větší hluk od silnic a dálnic, někde až dvacetkrát. Obce protestují 24/6/2023 – idnes.cz Read More »

Senátoři podpořili KORIDOR D8 v boji proti hluku, chtějí odklad sporného vládního nařízení

V Senátu proběhl v červnu kulatý stůl „Změkčení hlukových limitů nařízením vlády“, hlavním tématem bylo sporné vládní nařízení, které zvyšuje hlukové limity. Hrozí, že na mnoha místech republiky tak může nastat až dvacetinásobné navýšení dovoleného hluku. Přítomní senátoři a zástupci Svazu měst a obcí podpořili návrh na odklad nařízení a jeho přezkum. KORIDOR D8 má další spojence

Senátoři podpořili KORIDOR D8 v boji proti hluku, chtějí odklad sporného vládního nařízení Read More »

Boj o navýšené hlukové limity nekončí, Ministerstvo zdravotnictví je pozváno na další jednání

Zástupci hned několika spolků obcí, mezi nimi i KORIDOR D8, v úterý seznámili zástupce Ministerstva zdravotnictví s jejich výhradami k novému vládnímu nařízení, které od 1. července tohoto roku umožní až dvacetinásobné navýšení dovoleného hluku. Úřad dosud trval na tom, že nařízení naopak hluk sníží, teď se účastní jednání s dalšími subjekty, které dopady vyhlášky posoudí. Již více

Boj o navýšené hlukové limity nekončí, Ministerstvo zdravotnictví je pozváno na další jednání Read More »

Přejít nahoru