Začalo vyhodnocení projektu CleanAir D8 za zimní sezónu 2023/24 a proběhlo představení výstupů projektu CLAIRO

K 30.4.2024 je sběr dat ukončen a začíná vyhodnocení dat ve 22 samosprávách zapojených do projektu CleanAir D8 za zimní sezónu 2023/24.

Klimatická změna a kvalita ovzduší jsou otázkami, které nejsou jen globální, ale mají zásadní dopad na každodenní život lidí na lokální úrovni. Každé místo má svá specifika, a proto je řešení problému špatné kvality ovzduší na lokální úrovni nezbytné. V souladu s tím byl spuštěn projekt CleanAir D8, jehož cílem je monitoring kvality ovzduší v zapojených členských obcích sdružení Koridor D8 Středočeského a Ústeckého kraje. Jejich společným specifikem je fakt, že leží v oblasti kolem dálnice D8 a tato liniová stavba, resp. provoz na ní, má negativní vliv na kvalitu života jejich obyvatel. Ať už se týká znečištění ovzduší nebo hluku. 

Protože vytápění domácností je největším problémem znečišťování ovzduší v ČR, logicky nejexponovanějším obdobím je zimní sezóna. Data z té poslední, tj. 2023/24, byla představena  na setkání pro vedení samospráv a zastupitele. Odborná část projektu byla v režii Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB – TU Ostrava), která prováděla laboratorní vyhodnocení naměřených dat ze sítě instalovaných senzorů. 

Projekt CleanAir D8 svým masivním rozsahem zapojení více než dvou desítek obcí Středočeského a Ústeckého kraje představuje významný krok k efektivnímu monitoringu kvality ovzduší v oblasti kolem dálnice D8. Bez znalosti aktuálního stavu nelze plánovat budoucí opatření na zlepšení kvality vzduchu i života obyvatel v dotčených obcích. 

Současně s daty projektu CleanAir D8 byly představeny i data z projektu CLAIRO. Ten si klade za krok související – systematické snižování znečištění ovzduší výsadbou vhodné zeleně a v rámci dalšího výzkumu i vývoj experimentálního ošetření, které by zlepšilo kvalitu stávají zeleně. 

Pro více informací kontaktujte Martina Klečku – předsedu spolku měst a obcí KORIDOR D8 

email: [email protected], tel: 608 029 700

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru