Proběhla první skupinová diskuse soukromých zemědělců v území, které bude dotčeno výstavbou VRT Praha – Drážďany

Krajina v širším okolí dálnice D8 je dlouhodobě sužována negativními vlivy. Kromě samotné dálnice a rozsáhlých logistických areálů se nyní musí potýkat i s plánovanou výstavbou vysokorychlostní tratě (VRT) Praha – Drážďany. Spolek KORIDOR D8, který sdružuje 35 měst a obcí (dále jen KD8) v této oblasti, se dlouhodobě zasazuje o koordinovanou spolupráci v území s cílem ochránit krajinu i místní obyvatele před dopady necitlivých zásahů. Spolek KD8 intenzivně komunikuje a vyjednává s příslušnými orgány státní správy a do diskuse o budoucnosti krajiny nyní zapojuje ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství také místní soukromé zemědělce.

První skupinová diskuse soukromých zemědělců proběhla pod vedením zkušeného facilitátora v listopadu 2023 a měla za cíl zmapovat problémy a potřeby zemědělců v dané oblasti. Zohledňovala přitom výsledky dotazníkového šetření provedeného na jaře 2023. Hlavní témata diskuse zahrnovala připravované investiční záměry v území a téma podpory zemědělců ze strany obcí, státu a dalších aktérů v území.

Z diskuse vyšlo najevo, že stát, zastoupený Ministerstvem dopravy a Správou železnic, nekomunikuje se soukromými zemědělci v daném území dostatečně. Zemědělci mají nedostatek informací o plánech výstavby VRT, variantách jeho vedení a jak VRT ovlivní jejich pozemky. Jsou tak denně vystaveni nejistotě a obavám z ohrožení své zemědělské činnosti.

Místní soukromí zemědělci vyjádřili názor, že často necítí podporu ani ze strany obcí. Problémem je opět nedostatečná komunikace a přijímání rozhodnutí bez přihlédnutí k potřebám soukromých zemědělců.

Zjištění z diskuse podtrhují naléhavou potřebu otevřeného dialogu mezi všemi hráči v území. Soukromí zemědělci jsou cílovou skupinou, u nichž je komunikace dlouhodobě podceňovaná. Podněty z diskuse bere spolek obcí KD8 vážně a zejména se bude zabývat problémem nedostatečné komunikace ze strany obcí.

První skupinová diskuse, kterou spolek KD8 uspořádal, tak nejen přispěla k lepšímu porozumění postojům soukromých zemědělců a celkové problematice hospodaření v oblasti, ale zejména připravila půdu pro další spolupráci. Koordinovaná spolupráce je klíčová pro posílení pozice soukromých zemědělců, úspěšné vyjednání lepších podmínek pro jejich zemědělskou činnost a reálné zohlednění v projektové přípravě.

Více informací pro soukromé zemědělce: https://www.koridord8.cz/co-resime/vrt/proc-se-zajimat-o-vystavbu-vrt/jsem-li-soukromy-zemedelec/

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru