Tiskové zprávy

REAKCE SPOLKU KORIDOR D8 k článku Stanovisko Ministerstva zdravotnictví (MZ) k článku zapsaného spolku Koridor D8 „Obce proti nové protihlukové vyhlášce. Tlačí na její zrušení“ a „Právního rozboru hygienických limitů hluku v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“ (dále jen Stanovisko) publikovaného dne 16. 5. 2023 na webových stránkách MZ ČR.

Důrazně se ohrazujeme proti Stanovisku MZ ČR ve vztahu k našemu rozboru nového nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Povýšený a mentorský tón Stanoviska MZ ČR rozhodně není namístě a nařčení z „nepochopení základních principů akustiky“ je urážlivé a záměrně se snaží odvést pozornost od podstaty problému. Např. u poukazovaného problému v aplikační praxi u limitů uvnitř/vně ochranného pásma dráhy MZ záměrně opomíná dodat, že výsledkem je navýšení limitů vně ochranného pásma dráhy na úroveň limitů, které dosud platí v bezprostřední blízkosti dráhy, kde logicky…

Celá tisková zpráva

Obce kolem D8 vzkazují vládě: Měníte jednostranně pravidla hry, čekejte bojkot rychlotratě!

Téměř tři desítky obcí kritizují nové nařízení vlády, které nově vymezuje limity hluku. Podle nich dojde k výraznému navýšení přípustných hygienických limitů hluku z dopravních staveb, žádají proto odklad a revizi tohoto nařízení Veltrusy – Téměř tři desítky starostek a starostů z obcí kolem dálnice D8 dnes podepsaly otevřenou výzvu premiérovi Česka Petru Fialovi. Žádají po něm, aby vláda posunula účinnost vládního nařízení, které nastavuje nové limity hluku – to má začít platit už 1. července tohoto roku. Zároveň chtějí, aby vláda jejich možné dopady řádně vyhodnotila. Pokud vláda obcím nevyhoví, hrozí bojkotem dalšího jednání o stavbě nové vysokorychlostní tratě v blízkosti dálnice D8.…

Celá tisková zpráva
1 2 3

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru