Tiskové zprávy

Přes 30 měst a obcí spolku KORIDOR D8 apeluje na Vládní výbor pro strategické investice

Spolek KORIDOR D8 (dále jen „KD8“), jenž sdružuje přes 30 obcí a měst v okolí dálnice D8 a plánované VRT Podřipsko, poslal 30. 10. 2023 otevřený dopis členům Vládního výboru pro strategické investice, ve kterém se věnuje klíčovým otázkám týkajícím se procesu realizace strategických investic v České republice. Členské samosprávy spolku KD8 vyjadřují plnou podporu snahám Výboru, ale zároveň zdůrazňují význam zapojení místních obcí a měst do rozhodovacího procesu. Lokální znalosti a potřeby občanů jsou při tvorbě udržitelných a úspěšných investičních projektů nezastupitelné. Spolek KD8 apeluje na zřízení pozice Vedoucího státního investora, který by výrazně zlepšil koordinaci a komunikaci ze…

Celá tisková zpráva

Obce a města spolku KORIDOR D8 bojují za zlepšení procesu EIA

KORIDOR D8 – spolek sdružující obce a města v regionu kolem dálnice D8 – (dále jen “KD8”) se rozhodl aktivně přispět svými zkušenostmi ke zlepšení kvality procesu EIA, tj. procesu posuzování vlivu záměru stavby na životní prostředí. Impulsem pro to bylo nedávné připomínkování dokumentace EIA pro výstavbu dálnice D0 (tzv. pražský okruh) ve Zdibech, jedné z členských obcí KD8, a také očekávané předložení EIA na rozšíření dálnice D8 na 3+3 pruhy v průběhu podzimu 2023, jakož i záměru výstavby vysokorychlostní tratě (VRT) Podřipsko. Záměrem obcí a měst a jejich občanů žijících kolem těchto zásadních mezinárodních dopravních staveb je podpořit projektování…

Celá tisková zpráva

Senátoři podali Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení vlády, které vede k radikálnímu navýšení limitů hluku z dopravy

23 senátorů podalo v pátek 14. 7. 2023 návrh na zrušení ustanovení nařízení vlády, které vede k radikálnímu navýšení limitů hluku ze silniční a železniční dopravy. To by mohlo negativně ovlivnit okolí až 80 % dopravních staveb v ČR. Senátoři upozorňují i na možné zdravotní riziko a ekonomické dopady tohoto opatření. V pátek 14. 7. 2023 podalo 23 senátorů z různých stran politického spektra návrh Ústavnímu soudu na zrušení vybraných ustanovení Nařízení vlády č. 433/2022 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení totiž s účinností od 1. 7. 2023 nově povoluje v okolí silnic a železnic, až 20násobné (!)…

Celá tisková zpráva

Vedoucí státní investor jako klíč k efektivnímu řešení souběhu více dopravních staveb: Norsko představuje inspirativní model participativního plánování

Dokážete si představit, že by projektant dálnice, vysokorychlostní trati nebo jiné liniové stavby a starostové stavbou dotčených obcí projekt SPOLEČNĚ představili? U nás zatím těžko. Projekční řešení dopravních staveb v České republice se často potýká s nedostatečnou komunikací a koordinací mezi státními institucemi a obcemi. Na rozdíl od toho představuje Norsko inovativní přístup, který je založený na participativním plánování a úzké spolupráci mezi investory a dotčenými obcemi. Toto řešení přináší pozitivní výsledky a těší se široké podpoře. S cílem představit norský inspirativní model České republice a vyvolat na toto téma diskuzi, navštívila norská delegace ve dnech 14.-16. června obec Zdiby.…

Celá tisková zpráva

Senátoři podpořili KORIDOR D8 v boji proti hluku, chtějí odklad sporného vládního nařízení

V Senátu proběhl v červnu kulatý stůl „Změkčení hlukových limitů nařízením vlády“, hlavním tématem bylo sporné vládní nařízení, které zvyšuje hlukové limity. Hrozí, že na mnoha místech republiky tak může nastat až dvacetinásobné navýšení dovoleného hluku. Přítomní senátoři a zástupci Svazu měst a obcí podpořili návrh na odklad nařízení a jeho přezkum. KORIDOR D8 má další spojence v boji proti vládnímu nařízení, které od 1. července tohoto roku zvyšuje hlukové limity. Petici za odklad nařízení už podepsaly tisíce lidí, teď se do boje za odklad sporného nařízení vložili senátoři i Svaz měst a obcí. „Objevili jsme spoustu nejasností, jak v důvodové zprávě, tak v konečném…

Celá tisková zpráva

Boj o navýšené hlukové limity nekončí, Ministerstvo zdravotnictví je pozváno na další jednání

Zástupci hned několika spolků obcí, mezi nimi i KORIDOR D8, v úterý seznámili zástupce Ministerstva zdravotnictví s jejich výhradami k novému vládnímu nařízení, které od 1. července tohoto roku umožní až dvacetinásobné navýšení dovoleného hluku. Úřad dosud trval na tom, že nařízení naopak hluk sníží, teď se účastní jednání s dalšími subjekty, které dopady vyhlášky posoudí. Již více než 130 samospráv a dalších 30 spolků napříč ČR vyzývá k zastavení navýšení hlukových limitů. Vedle toho začal sběr podpisů občanů pod petici, kterou inicioval spolek KORIODR D8 jako další reakci na vládní nařízení, které od 1. července tohoto roku upravuje hlukové limity. Z odborné analýzy spolku…

Celá tisková zpráva
1 2 3

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru