Čekají nás tvrdá vyjednávání s investory, proto musíme ještě víc spolupracovat, shodují se starostové ze spolku KORIDOR D8.

V pořadí už třetí školení se soustředilo na vedení obcí a měst a jejich spolupráci a komunikaci směrem k veřejnosti. Následovat budou setkání s širokou veřejností a sběr podkladů pro Územní studii krajiny VRT Podřipsko.

Projekt OTEVŘENÁ SPRÁVA ZDIBY A KORIDOR D8, jehož nositelem je obec Zdiby, zaměřil své další aktivity na školení vedení obcí a měst ve svém regionu.

Více než 40 starostů a dalších zástupců územních samospráv se postupně sešlo v Hrobcích, Odoleně Vodě a dnes v Mnetěši. Vzdělávací blok byl zaměřen především na efektivní komunikaci obcí a měst a participaci klíčových témat s veřejností. Pod taktovkou společnosti Participation Factory byla diskutována práce se sociálními sítěmi, využití digitálních platforem pro e-participaci, projektové řízení, ale i ukázky dobré praxe odjinud. “Chceme nabídnout členským obcím opravdu praktický pohled na participaci a komunikaci s veřejností. Obzvlášť přihlédneme-li k faktu, že řada starostů byla nedávno zvolená poprvé a nemá s komunální politikou zkušenosti. V rámci projektu se také připravuje širší oslovení veřejnosti a její zapojení do rozhodovacích procesů důležitých témat v území” shrnuje Ing. Martin Klečka, Ph.D., projektový koordinátor spolku KORIDOR D8.

V rámci setkání starostů proběhla také koordinace postupu samospráv ve vztahu k záměrům, které budou mít dopad na kvalitu života jejich obyvatel. Jedním z diskutovaných témat byla výstavba nové vysokorychlostní trati (VRT) Podřipsko a Poohří, proto se a připravují se i další setkání se širokou veřejností. A přibudou i další významné dopravní stavby. Jednoznačný požadavek řady samospráv shrnula starostka obce Zdiby JUDr Eva Slavíková: ”Naším cílem je, aby územní samosprávy byly ze strany státu vnímány jako skutečný partner při přípravě významných, zejména dopravních staveb v jejich území. Jsem přesvědčena o tom, že právě obce mohou sehrát důležitou a kladnou roli při odpovědném umísťování staveb. Je potřeba hledat společné cesty a neodkládat související účinná ochranná opatření do nedohledna”, říká starostka Zdib. Takovou nabídkou územních samospráv na odpovědnou přípravu a spolupráci se státem, která si klade za cíl ohleduplné umístění stavby VRT Podřipsko a VRT Poohří do krajiny, je příprava této stavby formou Územní studie krajiny VRT Podřipsko. Ta by měla být řešena krajinářskými architekty, projednána se všemi dotčenými obcemi a následně převzata do vlastního projektu stavby. Dotčené obce nyní očekávají naplnění dlouhodobého příslibu Ministerstva dopravy ČR, ale i Středočeského a Ústeckého kraje, že půjdou společně touto slibovanou cestou.


Obec Zdiby a Koridor D8
email: [email protected], [email protected]

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru