Společné stanovisko 34 samospráv k ročnímu výročí navýšených hlukových limitů a dalšímu prodlužování tunelu Líbeznice

Jednoznačně vítáme, že se i přes zásadní navýšení hlukových limitů od 1. 7 .2023 dál hledá shoda s dotčenými samosprávami a že investor stavby VRT Podřipsko –  Správa železnic – nepovažuje navýšení limitů o +5 dB (dle Nařízení vlády č. 433/2022, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) za důvod pro zkracování či dokonce nerealizaci tunelu Líbeznice.

Prodlužování tunelu Líbeznice – nový standard pro všechny ? 

V červnu média informovala o tom, že Správa železnic nadvakrát prodloužila plánovaný tunel v Líbeznicích, který má sloužit vysokorychlostním vlakům mezi Prahou a Drážďany, na 3 400 metrů (z dosavadních 2 700 metrů) . Původně měla trať vést kolem Líbeznic po povrchu, což by znamenalo značnou hlukovou zátěž pro obyvatele. Obec Líbeznice však mezi lety 2016-2019 úspěšně vyjednala změnu na tunelovou variantu. V té době byl starostou obce současný ministr dopravy Martin Kupka. 

Líbeznický úspěch i přes navýšené hlukové limity od 1. 7. 2023

Dnes je tomu přesně rok, co platí nové hlukové limity umožňující zvýšenou hlučnost kolem dopravních staveb. Jejich platnost neohrozil ani odpor veřejnosti a samospráv napříč republikou ani senátorská stížnost podaná k Ústavnímu soudu. Je nezpochybnitelným faktem, že nadměrný hluk má dlouhodobý negativní dopad na kvalitu života občanů dotčených území. Postup investora Správy železnic u Líbeznického tunel dává naději, že i budování strategické infrastruktury lze realizovat ohleduplně ke svému okolí. Jako sdružení obcí kolem dálnice D8 gratulujeme k tomuto průkopnickému činu! Současný ministr dopravy Martin Kupka se ještě jako starosta zasadil o vytvoření nového standardu projektové přípravy, který zohledňuje potřeby obce a jejích obyvatel. I díky jeho úsilí se podařilo dosáhnout technického řešení, které minimalizuje negativní dopady na životní prostředí i kvalitu života. Nemělo by se však týkat jen obce Líbeznice! 

Precedens vstřícného chování Správy železnic k obcím

Oceňujeme i Správu železnic za vstřícnost a spolupráci s obcí Líbeznice i po navýšení hlukových limitů. Tento přístup je hoden následování a měl být standardem pro ostatní samosprávy. Je třeba zajistit, aby všechny dotčené obce měly stejnou možnost ovlivnit podobu projektů, které se jich týkají, a aby byla zohledněna jejich místní specifika a potřeby. 

Závěr

Tunel v Líbeznicích představuje významný úspěch nejen pro místní obyvatele, ale také jako precedens pro další infrastrukturní projekty v České republice. Věříme, že stejná péče a důraz na ochranu zdraví a kvality života budou uplatňovány i v dalších obcích, které se nacházejí v blízkosti plánovaných staveb.

Níže naleznete text Společného stanovisko 34 územních samospráv kolem dálnice D8 k tunelu Líbeznice jako novému standardu přípravy VRT Podřipsko a dalších liniových staveb

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru