Největší hrozba pro místní krajinu? Podle páťáků z okolí D8 jsou to lidé.

Děti se už po páté učily o budoucnosti krajiny. Zapojily se do interaktivního programu obce Zdiby připraveného ve spolupráci se spolkem
KORIDOR D8.

V pořadí už pátá základní škola zajistila svým žákům z prvních až pátých tříd výukový program o budoucnosti krajiny. Cílem této části projektu, realizované ve spolupráci s Participation Factory, je zprostředkovat dětem interaktivní formou důležité téma ochrany životního prostředí.

Žáci se dozvěděli nejen jak nad krajinou přemýšlet, ale hlavně si vyzkoušeli také kolektivní rozhodování, řešili potenciální hrozby a definovali svá oblíbená místa. Na posledním workshopu ve Zdibech označili malí účastníci za největší hrozbu pro zdejší krajinu lidskou populaci.

Snahou organizátorů bylo vzbudit v dětech zájem o okolní krajinu a hravým způsobem podpořit společné úsilí o její ochranu. Ukázat jim, že je důležité být aktivní, a že jejich hlas může být také slyšet. Na závěr dostaly diplom mimo jiné i za to, že se sami snažili navrhnout, jak může každý z nás přispět a naši krajinu chránit. Čtyřhodinové workshopy pro děti už proběhly také v Panenských Břežanech, Mnetěši, Ledčicích a Straškově. Na podobný program se v těchto dnech mohou těšit ještě děti v ZŠ v Odoleně Vodě a v Úžicích.

Představená aktivita s dětmi je ale jen dílčí součástí významně širšího projektu nazvaného OTEVŘENÁ SPRÁVA ZDIBY A KORIDOR D8, jehož nositelem je obec Zdiby. Projekt byl zahájen v červnu 2022 a je zaměřen na zvýšení kvality, otevřenosti a transparentnosti veřejné správy a zapojení veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů. Starostka obce Zdiby JUDr. Eva Slavíková, k tomu říká: ”Považujeme za podstatné společně s veřejností otevírat důležitá témata týkající se současného stavu životního prostředí. Naše lokalita je dlouhodobě velmi zatěžována, a to nejen automobilovou dopravou. Území trpí nadlimitní hlukovou, ale i imisní zátěží. Za tohoto stavu tu jsou plánovány další intenzivní nové dopravní stavby (rozšíření dálnice D8, silniční okruh kolem Prahy aj.). Bude proto zásadní připravit se na dialog, hledat vhodná technická řešení a skutečně účinná a předem investorem stavby realizovaná ochranná opatření tak, aby byla zajištěna dobrá kvalita života zdejších obyvatel”.

Projektový koordinátor Ing. Martin Klečka, Ph.D. z KORIDORu D8 k tomu dodává: “Jedním z dopravních témat bude pro nás také například výstavba vysokorychlostní trati Praha – Drážďany. Chceme plánovanou výstavbu vysokorychlostní trati proměnit z hrozby v příležitost. Proto v rámci tohoto projektu budeme samosprávy učit aktivně participovat s jejich obyvateli tak, aby se pak mohly stát aktivními hráči v celém procesu. Důležitou motivací je pro nás také participativním způsobem
připravovaná krajinářské územní studie. Ta má řešit citlivé zapojení vysokorychlostní trati do krajiny a závazně se uplatnit v připravované projektové dokumentaci této stavby.”

KORIDOR D8, jako partner projektu, představuje oblast 25 samospráv kolem dálnice D8 na sever od hlavního města Prahy. Koridor vznikl již dříve, s cílem koordinovaného postupu všech členských samospráv při řešení zátěže kolem dálnice D8 (např. při jejím plánovaném rozšíření, nadměrné výstavbě logistických areálů, plánované realizaci vysokorychlostní trati Praha – Drážďany, silničního okruhu kolem hl. m. Prahy, těžbě nerostů, či rozšiřování skládek aj.). Hlavním úkolem Koridoru D8 je hájit zájmy členských měst a obcí tak, aby při budoucím jednání o změně krajiny měly co nejsilnější pozici s ohledem na ochranu jejich zájmů, resp. zájmů jejich obyvatel. Partnerství v projektu přijalo i norské město Voss, které má rovněž bohaté zkušenosti se změnami v industriální zóně města, obchvatem dálnice, ale i železnice.

Ústředním tématem společného projektu OTEVŘENÁ SPRÁVA ZDIBY A KORIDOR D8 je tak nejen kvalitní komunikace veřejné správy, obcí a měst, jako komunikačních prostředníků mezi širokou veřejností, podnikatelskými subjekty, neziskovými organizacemi a občany, ale i zapojení široké veřejnosti do příprav těchto významných staveb, které ovlivní budoucí kvalitu našich životů.

Obec Zdiby a Koridor D8
email: [email protected], [email protected]

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru