2022

Čekají nás tvrdá vyjednávání s investory, proto musíme ještě víc spolupracovat, shodují se starostové ze spolku KORIDOR D8.

V pořadí už třetí školení se soustředilo na vedení obcí a měst a jejich spolupráci a komunikaci směrem k veřejnosti. Následovat budou setkání s širokou veřejností a sběr podkladů pro Územní studii krajiny VRT Podřipsko.

Čekají nás tvrdá vyjednávání s investory, proto musíme ještě víc spolupracovat, shodují se starostové ze spolku KORIDOR D8. Read More »

Přistoupení obce Úžice k SOS Koridor D8

Dnes ke sdružení obcí a spolků (SOS) Koridor D8 přistoupila obec Úžice ze Středočeského kraje, která je již nyní silně zasažena dálnicí D8 a masivní výstavbou logistických areálů v blízkosti Exitu 9. Nově tak sdružujeme 3 města, 22 obcí a 8 spolků v blízkém okolí dálnice D8, trati 090 a připravované VRT Podřipsko.

Přistoupení obce Úžice k SOS Koridor D8 Read More »

Informace o stavu přípravy Rychlých spojení (VRT) k 31. 3. 2022

Celkem 4,3 miliardy korun jsou odhadované náklady na projektovou přípravu vysokorychlostních tratí (VRT) do roku 2026. Vyplývá to z materiálu ministerstva dopravy o průběhu přípravy takzvaných Rychlých spojení níže. Vedle identifikace klíčového problému pro realizaci VRT PODŘIPSKO (koordinovaná spolupráce samospráv sdružených v Koridoru D8) se v materiálu otevírá i téma kompenzací za to, že přes území budou

Informace o stavu přípravy Rychlých spojení (VRT) k 31. 3. 2022 Read More »

Souhrn březen 2022

4.3 – Krajinný plán – podpora od Asociace soukromého zemědělství (ASZ ČR) 8.3 – Ministerstvo dopravy – dohoda na uzavření Memoranda o spolupráci mezi samosprávami, kraji a ministerstvy, na jehož základě bude zpracován Krajinný plán v linii trasování VRT Podřipsko. 9.3 – Senát ČR – podvýbor pro dopravu 11.3 – Úskalí rychlodráhy VRT Podřipsko posoudí krajinný plán. Od úřadů

Souhrn březen 2022 Read More »

Logistická hala Kozomín č. par. 301/13 – ALZA

V říjnu 2021 bylo zahájeno zjišťovací řízení EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) pro Logistickou halu Kozomín společnosti ALZA. Řízení bylo v prosinci ukončeno na žádost oznamovatele. Nyní je aktualizovaná dokumentace záměru včetně dopravní, hlukové a rozptylové studie znovu zveřejněna a zahájeno nové zjišťovací řízení, viz dokumentace EIA. Kdokoliv může odeslat své vyjádření k záměru na Krajský úřad

Logistická hala Kozomín č. par. 301/13 – ALZA Read More »

Přistoupení města Bohušovice nad Ohří k SOS Koridor D8

Dnes ke sdružení obcí a spolků (SOS) Koridor D8 přistoupilo město Bohušovice nad Ohří z Ústeckého kraje, které jsou již nyní silně zasaženy železniční tratí 090. U plánované VRT Podřipsko se v jejich katastru nachází aktuálně prověřovaná rezerva ZÚR UK, která by umožnila napojení na trať 090 (sjezd Lovosice), tak i pokračování trati VRT na sjezd Litoměřice. Naše územní působnost

Přistoupení města Bohušovice nad Ohří k SOS Koridor D8 Read More »

Krajinný plán – podpora od Asociace soukromého zemědělství (ASZ ČR)

elý projekt Krajinného plánu VRT Podřipsko bude realizován v dominantně zemědělské krajině, proto je vyjádření podpory přímo od hospodařících sedláků, nesmírně důležité pro proveditelnost celého projektu.  Sami hospodáři si uvědomují, že současný model zemědělství (nastartovaný v 50. letech minulého století násilnou kolektivizací) je dlouhodobě neudržitelný – bohužel se vyskytuje v každém katastru samospráv sdružených v

Krajinný plán – podpora od Asociace soukromého zemědělství (ASZ ČR) Read More »

Přejít nahoru