Vládní koalice představila změny v oblasti zemědělství a životního prostředí

Budoucí koaliční vláda Petra Fialy představila včera program, na jehož základě chce vládnout v následujícím volebním období.

Současně je důležité, aby i tyto principy byly zohledněny i v připravovaném zákonu o vysokorychlostních tratích (VRT), které bude v gesci Ministerstvo dopravy.

V oblastech zemědělství a životního prostředí vybíráme z programového prohlášení body, který napomůže komplexně řešit i námi realizovaný krajinný plán v linii trasování VRT Podřipsko:

Zemědělství

  • Ochráníme půdu před zábory a degradací. Čtvrtina zemědělské půdy se do roku 2030 přesune do režimu ekologického zemědělství. Minimálně desetina zemědělské půdy bude do roku 2030 aktivně chránit opylovače a celkovou biodiverzitu (meze, nárazníkové pásy, větrolamy, úhory).
  • Budeme motivovat zemědělce ke zmenšování půdních bloků, osevní plochu plodiny v erozně ohrožených oblastech omezíme na 10 hektarů.
  • Prosadíme spolutvorbu podmínek zemědělské dotační politiky, plán revitalizace krajiny a adaptačních opatření na změnu klimatu v úzké spolupráci mezi ministerstvy zemědělství a životního prostředí.
  • Zrevidujeme meliorace a podpoříme jejich zrušení tam, kde z půdy zbytečně odvádějí vodu.

Životní prostředí

  • Ochrana zdravého prostředí, našich přírodních zdrojů a biodiverzity je jedním ze základních pilířů naší liberálně-konzervativní politiky.
  • Zadržování vody v krajině. Obnovíme přirozený vodní režim v krajině. Podpoříme obnovu pramenišť, mokřadů, tůní, malých vodních nádrží a niv. Zpomalíme vybrané vodní toky a zprůchodníme je pro migraci ryb.
  • Ochráníme naši půdu před zábory a degradací. Ochrana úrodné půdy má přednost před výstavbou výrobních a logistických center. Zpřísníme protierozní legislativu.
  • Zasadíme se o zlepšení klimatu ve městech a obcích jejich výrazným ozeleněním.
  • Zavedeme účinné sledování využívání glyfosátů a umělých hnojiv z nelegálního trhu.
  • Při územním a strategickém plánování nám půjde o prevenci vzniku tepelných ostrovů.

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru