Měsíc: Leden 2022

Občanské noviny pořadu Nedej se České televize si nás vybrali jako příklad dobré praxe propojení obcí a spolků v koordinovaných postupech vůči záměrům v našem regionu. Společnou prací se snažíme o zlepšení životního prostředí a kvality života v našich obcích a městech. Více v reportáži … https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/221562248430037/
Předmětem záměru je stanovení nového dobývacího prostoru Dřínov o rozloze 17,2 ha a následné povolení těžby ložiska štěrkopísku Hostín 2 na ploše 16,6 ha. Maximální objem těžby bude činit 120 000 t štěrkopísku za rok. Předpokládaná doba těžby je 10 let. Způsob těžby se oproti současnému stavu nebude podstatně odlišovat. Součástí předloženého záměru je i návrh […]
Na konci roku vydal Krajský úřad Středočeského kraje souhlasné závazné stanovisko EIA záměru Skladový areál Eurofrost CB – Postřižín obsahující 24 podmínek pro fáze přípravy, realizace záměru a provozu záměru. Celý průběh posuzování vlivů na životní prostředí včetně vznesených připomínek naleznete ZDE.
Rubriky