Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2021

Dokument ČT v pořadu Nedej se - KRAJINA LOGISTICKÝCH HAL

11. dubna 2021 byl Českou televizí odvysílán pořad Nedej se s tématem logistických areálů a činnosti s družení o bcí a s polků Koridor D8.  Logistika se stala novým rozvinutým průmyslem. V době globalizace je pohyb zboží po světě nutný a některá místa fungují jako překladové uzly. Země visegrádské čtyřky se postupně proměnily ve skladiště západní Evropy. Je to kvůli jejich poloze, levné pracovní síle, ale také finančním pobídkám, které firmy od jednotlivých států dostávaly. Monstrózní logistická centra se stala součástí naší krajiny, nepřehlédnutelnými “ocelovými městy” za městy. Pořad můžete shlédnout kliknutím    ZDE .

Reportáž Českého rozhlasu k VRT

V tomto týdnu odvysílal Český rozhlas reportáž k problematice vysokorychlostní trati /VRT/, kvůli které se například budou muset zbourat domy v Ledčicích. Poslechnout si ji můžete  ZDE .

Zahájeno spojené územní a stavební řízení haly Průmyslový objekt Úžice (bývalý Mercedes Daimler)

Stavební úřad Kralupy zahájil územní a stavební řízení   Oznámením o ústním jednání   20. dubna 2021 ve 13.00 hodin na místě záměru.  Další dokumenty k řízení naleznete   ZDE   na úřední desce Kralup. Účastníky řízení se mohou stát obce nebo spolky, které se do 10. dubna písemně přihlásí stavebnímu úřadu.

Veřejné projednání k řízení EIA u záměru CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6“ v Kozomíně

V pondělí 22. března 2020 od 15. hodin proběhne online veřejné projednání k záměru čtyř hal v Kozomíně CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6. Oznámení o veřejném projednání ZDE . Celé řízení EIA naleznete na odkaze ZDE. Veřejné projednání bude moderováno ze strany krajského úřadu a v programu budou nejprve zařazeny prezentace k projednání záměru (krajský úřad, investor, zpracovatel dokumentace EIA), v další části programu bude možno přistoupit k diskuzi dotčených úřadů a veřejnosti. V průběhu úvodních prezentací záměru tak bude možnost diskuze všech účastníků ze strany organizátora vypnutá (tj. vypnuty mikrofony), v druhé části veřejného projednání bude po přihlášení diskuse všem účastníkům umožněna. Odkaz na připojení k online veřejnému projednávání:  Připojit se ke konverzaci (microsoft.com)

Souhrn naší činnosti v roce 2020

Rok 2020 přinesl celé společnosti řadu těžkostí. I přes ně jsme nepřestali s naší činností a nadále jsme se věnovali ochraně našeho regionu před necitlivými záměry investorů. Úbytek zemědělské půdy od období 1. republiky činí přes 1 milion hektarů a toto číslo neustálou developerskou výstavbou roste. V Česku průměrně zmizí kolem 10 hektarů zemědělské půdy za den. Často ve prospěch skladových hal, které měly přinést vyšší zaměstnanost pro místo svého vzniku. Průmyslová zóna Kozomín – Postřižín – Úžice zabírá plochu cca 90 ha a podniká v ní 40 společností, v nichž pracuje cca 3400 zaměstnanců. Ovšem pouze 4 s trvalým bydlištěm v Kozomíně, 16 v Postřižíně a 20 v Úžicích. Celkový počet obyvatel těchto obcí je 2530. Od roku 2018 probíhalo řízení EIA pro záměr Komerční a skladový areál Postřižín - sever . Řízení bylo v červnu 2020 ukončeno. Pozemky byly prodány sousednímu majiteli společnosti EUROFROST CB a.s. Ta zde provozuje mrazírenský sklad. V říjnu 2020 bylo na této ploše zahájeno

Pískovna Zlosyň bude posuzována v celém řízení EIA

Krajský úřad rozhodl, že záměr „Úpravy povrchu terénu v pískovně Zlosyň“   může mít významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen podle zákona. V dokumentaci je nutné se především zaměřit na následující oblasti: - zhodnocení kumulativních vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva se záměry stávajícími, povolenými, připravovanými a uvažovanými v daném území a širším okolí řešeného záměru, - doplnění dopravní studie, která bude zahrnovat předpokládané množství dopravy vyvolané záměrem, včetně zahrnutí kumulativních vlivů s ostatními záměry v území a plánovaných změn v silniční síti, - na základě výše uvedeného aktualizovat rozptylovou a hlukovou studii, - v rámci uvažované biologické rekultivace pracovat s požadavkem vyplývajícím z předchozího procesu posuzování vlivů na životní prostředí z roku 2005, kde bylo jako jedna z podmínek požadováno v rámci rekultivace obnovení historické polní cesty s doprovodnou vegetací pro rozdělení velké plochy ZPF a zároveň začleně

Vysokorychlostní železniční trať Praha – Drážďany tzv. VRT

Byla zveřejněna Studie proveditelnosti pro budoucí vnitrostátní i přeshraniční spojení mezi Prahou - Ústím nad Labem a Drážďany pro osobní i nákladní dopravu. Trasa začíná v dopravně Praha-Balabenka, kde je navrženo křížení ve směrech Praha hl. n. – Roudnice nad Labem VRT a Praha Masarykovo nádraží – Praha-Vysočany. Poté trať směřuje do střížkovského tunelu a dostává se na povrch v Ďáblicích. Od Líbeznic do Roudnice nad Labem vede trať po povrchu kromě průchodu přes obec Ledčice (hloubený tunel). Trať je v našem regionu navržena na rychlost 320 – 350 km/h. V km 25,700 je navržena odbočka Úžice s napojením na trať 092. V km 30,000 návrh počítá s vybudováním odbočky Zlosyň, ze které povede nová VRT směrem na Louny a Most. Dále je navrženo variantní trasování do Ústí nad Labem. Rozdělení realizace je do 3 úseků: -   VRT Podřipsko (Praha – Roudnice nad Labem) (zprovoznění 2029) -   VRT Krušnohorský tunel (zprovoznění 2040 +) -   VRT Středohoří (zprovoznění 2050 +) MAPY: Praha a