Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Vrácení dokumentace vlivů záměru „CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6“ v Kozomíně k doplnění

Krajský úřad Středočeského kraje vrátil dokumentaci čtyř hal v Kozomíně na ploše 28 ha po všech doručených připomínkách účastníků řízení k doplnění.


Požadavkyna doplnění dokumentaceCTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 Dokumentace by měla být dopracována zejména v následujících oblastech:
1)V kapitole D.I. vyhodnotit jednotlivé vlivy, jejich velikost a významnost a to jak přímé, tak nepřímé, sekundární, kumulativní, tak jak je požadováno v příloze č. 4 zákona 100/2001 Sb. V dokumentaci jsou vlivy pouze konstatovány, nejsou vyhodnoceny. 2)V kapitole D.III je nutné doplnit charakteristiku vlivů z hlediska jejich velikosti a významnosti a zejména jejich vzájemného působení. Zejména pak u vlivů, kde jsou překračovány legislativně stanovené limity (hluk, benzo-a-pyren). U ZPF je nutné vyhodnotit vlivy na ZPF, nikoliv jen konstatovat že je stavba v souladu s územním plánem. Je nutné se velmi podrobně věnovat HTÚ, doložit řezy jestli dojde k výkopům pod úroveň hladiny podzemní vody, která j…
Nejnovější příspěvky

Vysokorychlostní trať Praha - Drážďany

Vysokorychlostní trať (VRT) začíná být velmi aktuálním tématem. Na únorovém jednání v Berlíněspolkový ministr dopravy Andreas Scheuer spolu s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem podepsali žádost německé strany o spolufinancování přípravy německého úseku přeshraničního tunelu z prostředků Connecting Europe Facility (CEF). V březnu v Sasku probíhal proces územního plánování pro projekt, v němž je posuzováno sedm koridorů vlakových tras, včetně tří tzv. „Plných variant tunelu“, s ohledem na jejich vliv na obyvatele a přírodu. 
Starostové v Ústeckém kraji chtějí založitspolek kvůli projednávání VRT. Nyní se projekt nachází ve fázi zpracování studie proveditelnosti. Předpokládaný termín zahájení výstavby je v roce 2028.  Pro lepší představu si pusťte propagační videoZDE Kompletní studie je k dispozici ZDE