Regionální/Krajinný plán VRT Podřipsko

  • jako participativně projednaná Územní studie VRT Podřipsko

Připravujeme vytvoření Regionálního/Krajinného plánu v linii trasování VRT v podobě participativně projednané a registrované územní studie VRT Podřipsko, která se stane po trase budoucí VRT Podřipsko možností řešení současných i budoucích výzev občanů i regionu.

  • NYNÍ REAKTIVNÍ PŘÍSTUP (liniová inženýrská stavba zpracovaná dle podkladu ZÚR, DÚR a EIA): obce mohou jen velmi obtížně velkorysým a smysluplným způsobem korigovat, nebo hledat lepší způsoby řešení u záměrů jako je VRT, které je dalekosáhle přesahují. Cítí se být zahnány do kouta a svůj pohled na věc realizují většinou procesními restrikcemi, čímž dochází k prodlužování správních řízení/realizace stavby a navyšování investičních výdajů.
  • JAKO MOŽNÝ PROAKTIVNÍ PŘÍSTUP (Regionální/Krajinný plán): Pomáhá samosprávám proaktivně řešit daleko lépe vizi svého vlastního rozvoje, nabízí možnost jak inovativním způsobem řešit a zhodnocovat potenciál krajiny tak, aby dokázala daleko lépe odolávat aktuálním výzvám v 21.století jako jsou sucho, klimatické změny a podobně. Regionální plán v podobě participativně projednané a registrované územní studie detailně popíše lokalitu a její potřeby. Jeho výstupy budou koordinovaně diskutovány s investorem VRT a tím dojde k eliminaci konfliktních míst ve správních řízeních. Dosud se nástroj v rukou samospráv v ČR nepoužívá – studie ve Středočeském kraji bude pilotním projektem.

Pro detailnější představu o směru kam chceme směřovat pro jednotlivé katastry obcí odkazujeme např. na krajinářskou koncepci Kostelní Lhoty.

Rovněž budeme vycházet v analytické části z územních studií krajiny , které byly z Evropských fondů zpracovávány pro obce s rozšířenou působností v našem regionu a jenž detailně popisují jejich problémy:

Územní studie krajiny ORP Brandýs nad Labem

Územní studie krajiny ORP Kralupy nad Vltavou

Územní studie krajiny ORP Roudnice nad Labem

Co nabízíme:

  • otevřenou komunikaci, 
  • usilujeme o odpovídající kompenzační opatření,
  • spolupráce a koordinace, jejíž jsme dobrým příkladem,
  • hledání krajinářsky šetrnějších řešení.

Chcete zůstat v obraze?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Přejít nahoru