Otevřená správa

Název projektu: Otevřená správa Zdiby a Koridor D8

Stručné shrnutí projektu:

Projekt obce Zdiby, spolku Koridor D8 a norského partnera, města Voss, je zaměřen na zvýšení kvality, otevřenosti a transparentnosti veřejné správy, zapojení veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů. V České republice se konkrétně jedná o oblast 14 samospráv kolem dálnice D8 na sever od hlavního města Prahy a v Norsku v oblasti města Voss o zkušenosti se změnami v industriální zóně města, obchvatem dálnice a železnice.

Rozrůstající se investiční výstavba jako logistické areály, těžební nebo chemický průmysl, liniové stavby silniční i železniční a letiště jsou významným zdrojem nezvratných změn v krajině, zvýšení dopravy, změn hlukových a emisních podmínek, změny klimatu, vodního režimu v krajině a dalších negativních vlivů. Obce a města jsou nuceny čelit těmto záměrům, zapojovat se do komplikovaných řízení a zároveň vše komunikovat s veřejností a zajišťovat nejen řádnou a komplexní informovanost, ale také podporu či aktivní zapojení občanů do jednotlivých rozhodovacích procesů. Projekt reaguje na potřebu posílení spolupráce místních samospráv a veřejnosti.

Projekt zvyšuje kvalifikaci veřejné správy být kompetentním komunikačním prostředníkem mezi širokou veřejností, podnikatelskými subjekty, neziskovými organizacemi a občany v zájmu udržitelného rozvoje daného místa.

Projekt bude realizovat minimálně 13 participačních jednání v malých obcích kolem Prahy, kde se neustále aktivně budují další liniové stavby, jako např. vysokorychlostní trať. Projekt navrhuje nový „proaktivní“ přístup zapojení veřejnosti a samospráv do přípravy těchto velkých staveb.

https://www.fondyehp.cz/

https://eeagrants.org/

Sdílet tuto stránku