Logistická hala Kozomín č. par. 301/13

Počet hal / výška1 / 14 m
Zastavěná plocha v m27 880
Celkový zábor ploch v m2 – bonita půdy II 16 313
Denní průjezd vozidel281
Parkoviště76
Spotřeba pitné vody v m3/rok3 225
Počet zaměstnanců160
Směnný provoz2

Řízení EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) STC2430

close
Sdílet tuto stránku