D8 MÚK Zdiby a navazující úseky Prosecké radiály

V 8/2019 zahájeno zjišťovací řízení EIA pod OV1229. V 9/2019 rozhodnuto, že záměr může mít vliv na životní prostředí a bude posuzován dle zákona EIA.

Dálnice D8:
 přestavba / rozšíření na návrhovou kategorii D 34,0 / 120 (2 x 3 JP se zpevněnou krajnicí, střední
dělící pás šířky 4,0 m, šířka vozovky jízdního pásu je 14,5 m) v celkové délce 1,90 km,
 z toho cca 380 m ve směru na Ústí n.L. a 190 m ve směru Praha na návrhovou kategorii
D 34,0/120 s přídatnými průpletovými pruhy (2 x 3 JP + přídatný průpletový pruh bez zpevněné
krajnice, střední dělící pás šířky 4,0 m, šířka vozovky jízdního pásu je 15,5 m).

MÚK Zdiby:  zrušení, demolice a rekultivace stávajících křižovatkových větví,
 přestavba silnice I/9 v prostoru MÚK v délce cca 1,05 km,
 výstavba nových jednosměrných křižovatkových větví s návrhovými rychlostmi 40 – 80 km/h
v celkové délce cca 6,3 km (včetně větví, které tvoří sil. I/9),
 z toho jednopruhové větve (se šířkou vozovky 6,5 m + příslušné rozšíření ve směrovém oblouku)
v celkové délce cca 1,75 km,
 z toho dvoupruhové (se šířkou vozovky 8,0 m + příslušné rozšíření ve směrovém oblouku)
v celkové délce cca 4,55 km.
 přestavba stávající okružní křižovatky na turbo-okružní křižovatku typu vejce (D = cca 62 m)
včetně přestavby navazujících úseků sil. II/608 v délkách cca 150 a 60 m,
 novostavba okružní křižovatka s jedním, jízdním pruhem (D = 49 m) včetně přeložky
navazujícího úseku sil. III/0084608 v délce cca 60 m, í dělící pás šířky 4,0 m, šířka vozovky jízdního pásu je 15,5 m).

 ČSPH MOL Zdiby I. (směr Ústí n.L., km cca -1,6) je navržena ke zrušení a demolici,
 ČSPH MOL Zdiby II. (směr Praha, km cca -1,6) včetně sousedícího autosalonu a servisu je
navržena k odpojení od dálnice a novému napojení na síť místních komunikací ve Zdibech (ul.
Zemědělská).


close
Sdílet tuto stránku