Vysokorychlostní trať

Text společných připomínek 42 signatářů na Ministerstvo dopravy k uzavření memoranda k vedení vysokorychlostní. trati.

VRT Praha – Drážďany – odkaz na web Deutsche Bahn s ucelenými informacemi o VRT v českém jazyce

VRT Podřipsko Praha – Dřážďany – odkaz na web Správy železnic

Interaktivní mapa VRT – odkaz na web Správy železnic

Další informace o VRT v celé ČR – web VRTaci.cz

V prosinci 2020 byla Správou železnic zveřejněna studie proveditelnosti VRT Praha – DrážďanyPlánovaná trasa VRT Podřipsko v podstatě kopíruje nekvalitně postavenou dálnici D8 navazující v Praze na Proseckou radiálu. Dvě takto zatěžující liniové stavby vedle sebe jen umocní stávající problémy – hluk, prach, škodlivé látky a jiné. Nedostatečné posouzení a nezohlednění synergických a kumulativních efektů velmi výrazně zasáhne do kvality života obyvatel mnoha samospráv. Nutné je skutečné posouzení dopadů na životní prostředí a na lidské zdraví.

Studie proveditelnosti je nedostatečná zejména v těchto oblastech:

a. hluk – zdroj hluku z pantografu ve výšce 5 m – na náspech nebo mostech není možné docílit efektivní protihlukové ochrany, 

b. vibrace – strukturální hluk – šíří se pod zemí a domy se pak chovají jako reproduktory, 

c. prach – tlaková vlna vlaku jedoucí až 350 km/hod bude zvýrazňovat problém již existující větrné eroze, 

d. kulturní hodnoty – NKP Říp – prochází ochranným pásmem NKP Říp (zřízeno roku 1962), kde jsou liniové stavby zakázány – ani dálnice D8 tudy vůbec neměla vést, 

e. prostupnost území pro obyvatele i zvěř, 

f. vodní poměry v krajině, 

g. rizika povodní,

h. důsledná analýza charakteristiky osobní a nákladní dopravy,

i. specifika denního a nočního provozu na trati,

j. nutné doby správy (uzavírky) trati.

Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora z roku 2018 k VRT.

close
Sdílet tuto stránku