Silnice

II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8

D8 Zdiby – Nová Ves, zkapacitnění – zpracování TS

D8 MÚK Zdiby a navazující úseky Prosecké radiály

close
Sdílet tuto stránku