III. etapa

III. etapa je vedena od řeky Vltavy z Kralup po exit 9. km dálnice D8. V EIA byla posuzována společně s I. etapou.

EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101. Řízení zahájeno 16. 5. 2018. Souhlasné stanovisko vydáno 12. 12. 2019.

 • Začíná na konci obchvatu Kralup nad Vltavou (etapa II) za přemostěním Vltavy
  a pokračuje pravostranným obloukem po mostním objektu, kde přechází stávající silnici III/00811 a vlečku a železniční trať v obvodu železniční stanice Chvatěruby.
 • Za mostním objektem je mimoúrovňová křižovatka Chvatěruby, která umožňuje přes kruhový objezd napojení přeložky na silnici III/00811 a III/2429 směr Chvatěruby.
 • Hlavní trasa dále pokračuje přímým úsekem severovýchodní stranou kolem Chvatěrub a Kozomína k nadjezdu přes železniční vlečku.
 • Následně pokračuje levostranným obloukem k okružní křižovatce se silnicí II/608, kterou překonává po mostním objektu a pokračuje ve stopě stávající III/0081 směrem k dálnici D8.
 • Mosty a náspy budou výšky cca 14 m.
 • Protihlukové stěny, valy ani jiná protihluková opatření nejsou naprojektovány.
 • Převedení dopravy hlavního směru D7-D8 po mostním objektu přes okružní křižovatku s II/608 je navrženo z kapacitních důvodů.
 • Ruší se kruhový objezd na III/0081 (mezi II/608 a D8) a ponechá se pouze pravé odbočení do přilehlých průmyslových objektů.
 • Křižovatka se současnou silnicí II/608 je navržena jako turbookružní o průměru 35 m s převedením hlavního směru II/101 po mostním objektu přes kruhový objezd.

Situace ke zvětšení.

Podélný profil k zobrazení.

close
Sdílet tuto stránku