I. etapa

I. etapa je vedena od D7 na obchvat Kralup. n. V (Tursko). V EIA byla posuzována společně s III. etapou.

EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101. Řízení zahájeno 16. 5. 2018. Souhlasné stanovisko vydáno 12. 12. 2019.

Sdílet tuto stránku