Investiční záměry

Logistické areály

Vysokorychlostní trať Praha – Drážďany

Silnice

 • II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8
 • D8 Zdiby – Nová Ves, zkapacitnění – zpracování TS
 • D8 MÚK Zdiby a navazující úseky Prosecké radiály
 • Těžební průmysl

 • Úpravy povrchu terénu v pískovně Zlosyň
 • Lom Klecany – rozšíření DP Husinec (Klecany) a pokračování hornické činnosti
 • Chemický průmysl

 • Rekonstrukce silniční distribuční stanice v Kralupech nad Vltavou - Orlen Unipetrol
 • MAPA všech záměrů (staveb) k přiblížení detailu na Google mapách.

  close
  Sdílet tuto stránku