Současnost

Kolem dálnice D8, která byla postavena s minimálním respektem k zasaženým samosprávám (chybějící protihluková ochrana a kompenzační zelené pásy), vyrostla obrovská „ocelová města“ – logistické areály mezi exity 1 až 9 dálnice D8.

Ani původní chemický průmysl a těžební zpracovatelský průmysl není bez negativních vlivů na své okolí (např. rekonstrukce distribuční stanice).

Dále region zatěžuje budoucí hrozba výstavby mezinárodního letiště Vodochody, aglomeračního okruhu Prahy , D8 Zdiby – Nová Ves, zkapacitnění a VRT Podřipsko.

Stejně jako železnice – trať 090, přetížená silnici II/608, která je v havarijním stavu a rovněž silnice I/16, která v důsledku neexistence Pražského okruhu funguje jako spojnice dálnic D8 a D7 zatěžují území hlukem, emisemi a dalšími negativními vlivy.

Tam, kde nestojí obří haly, jsou okolo dálnice většinou rozlehlá pole, zničená nešetrným a neuváženým způsobem obhospodařování krajiny. Tyto lány vznikly rozoráním mezí a remízků. V krajině nejsou přítomny větrolamy ani žádná rozsáhlejší zeleň, která by bránila prachu a dalším škodlivinám šířit se do daleka.

Region je i díky průmyslovému zemědělství monokulturních plodin na obrovských lánech ohrožen díky přehřívání krajiny (podobně jako jižní Morava) celou řadou extrémních klimatických jevů.

Zvláštní zřetel proto musí být kladen na obnovu zničeného vodního hospodářství a neuspokojivých vodních poměrů v krajině. Toto musí být doprovázeno akcentem na využívání nejmodernějších trendů při vyrovnávání se s nastupujícími klimatickými změnami.

Jedná se o strukturálně postižený region, ke kterému je třeba přistupovat se zvláštní péčí (logistická centra, dálnice D8, intenzivní zemědělská krajina, sucho, vodní a větrná eroze).

close
Sdílet tuto stránku