Současnost

Kolem dálnice D8, která byla postavena bez jakýchkoliv protihlukových opatření vyrostla obrovská „ocelová města“ – logistické areály mezi exity 1 až 9 dálnice D8. Ani původní chemický průmysl a těžební zpracovatelský průmysl není bez negativních vlivů na své okolí. Dále region zatěžuje budoucí hrozba výstavby mezinárodního letiště Vodochody. Stejně jako železnice – trať 090, přetížená silnici II/608, která je v havarijním stavu a rovněž silnice I/16, která v důsledku neexistence Pražského okruhu funguje jako spojnice dálnic D8 a D7 zatěžují území hlukem, emisemi a dalšími negativními vlivy. Tam, kde nestojí obří haly, jsou okolo dálnice většinou rozlehlá pole, zničená nešetrným a neuváženým způsobem obhospodařování krajiny a větrnou erozí. Tyto lány vznikly rozoráním mezí a remízků. V krajině nejsou přítomny větrolamy ani žádná rozsáhlejší zeleň, která by bránila prachu a dalším škodlivinám šířit se do daleka. Rovněž vodní poměry v krajině jsou velmi neutěšené.

close
Sdílet tuto stránku