O nás

Sdružení obcí a spolků pod názvem Koridor D8 je znepokojeno rozrůstající se investiční výstavbou v regionu, která bude mít za následky nezvratné změny v krajině, zvýší dopravu, změní hlukové a emisní podmínky.

Vstup do Koridoru D8 je podmíněn podepsáním přístupového memoranda o vzájemné spolupráci a z toho vyplývajících povinností.

Signatáři MEMORANDA jsou:

2 města: Město Odolena Voda, Město Veltrusy

16 obcí: Obec DřínovObec Husinec , Obec ChvatěrubyObec KlíčanyObec LedčiceObec MásloviceObec MnetěšObec NelahozevesObec Nová VesObec Panenské BřežanyObec PostřižínObec Veliká VesObec VětrušiceObec VražkovObec ZdibyObec Zlončice

8 spolků: Hlasy Kozomína z. s.Občanské sdružení Zdiby, z.s.Pro Odolenu Vodu z. s.Spolek Klecansko, Větrušicko a okolíSpolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec, Za životní prostředí Úžic u Kralup z. s., Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kozomín, ZO ČSOP 07/03 Vltava, Pobočný spolek

V území kolem dálnice D8 jsou již dlouhodobě překročeny hlukové a emisní limity. Kvůli investičním záměrům se mění vodní režim v krajině. Dochází ke změně mikroklimatu. Záměry jsou napojovány na stejný vodovod, který přivádí pitnou vodu do obcí, kde se následně ve vodovodním řadu vody pro obyvatele nedostává. Celkově dochází k nevratným změnám v krajině a mění se kvalita  životního prostředí. Jednotlivé obce a spolky se dříve s investory ve svých katastrech potýkaly samy. 

Sdružení obcí a spolků Koridor D8 se začalo formovat na konci roku 2017, kdy se obce a spolky dohodly na koordinované spolupráci k ochraně svých obyvatel před negativními dopady investičních záměrů. Ať už se jednalo o logistické areály, těžební nebo chemický průmysl nebo liniové stavby, které jsou významným zdrojem hluku. 

Nejvýznamnějším podnětem bylo zahájení řízení EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) pro největší halu v Evropě o rozloze 24 ha (hala Daimler  – NEZREALIZOVÁNO). Zároveň v té době bylo zahájeno mnoho dalších řízení EIA pro menší logistické areály. 

Sdružení obcí a spolků Koridor D8 začalo působit v širším území dálnice D8 cca 5 km na obě strany od osy dálnice. Podle členských obcí se postupně rozšiřuje nyní od obce Zdiby (Středočeský kraj) k obci Vražkov (Ústecký kraj). Po dobu svého působení se jeho členové stali účastníky desítek správních řízení, aby pro své obyvatele zajistili příznivé životní prostředí, ochránili zemědělský půdní fond, přírodu, zdraví a majetek svých obyvatel a zajistili maximální kompenzační opatření, která by eliminovala negativní vlivy z realizace záměrů.

Obce mají dlouholetý zájem na snížení nadlimitních hodnot hluku ve svých katastrech pocházejících z dopravy na dálnici D8. Dlouhodobě se snaží, aby byla zajištěna protihluková opatření na dálnici D8. Objednávají a hradí hluková měření a studie. 

Proto je jejich společným zájmem, aby veškerá chybějící kompenzační opatření u dálnice D8 (zejména protihlukové stěny a ochranná zeleň) byla řešena před projektovou přípravou k vysokorychlostní trati (VRT).  

Nikoliv až s ní, či při její výstavbě nebo dokonce až po uvedení VRT do provozu.

close
Sdílet tuto stránku