Co nabízíme

  • otevřenou komunikaci, 
  • usilujeme o odpovídající kompenzační opatření,
  • spolupráce a koordinace, jejíž jsme dobrým příkladem,
  • hledání krajinářsky šetrnějších řešení.

Připravujeme vytvoření krajinného plánu v širším území trasování VRT PODŘIPSKO v podobě studie krajiny, která je závaznou součástí územního plánu obce. Předběžný koncept zadání krajinné studie zpracovaný Ing. Klárou Salzmann, Ph.D. a Doc. ing. arch. Ondřejem Benešem, Ph.D.

Do současné doby jsou infrastrukturní stavby realizovány technickým rozpracováváním tras dle ZUR. V rámci projekčních procesů chybí aktivní zapojení samospráv. Drobné obce mohou jen velmi obtížně smysluplným způsobem korigovat, nebo hledat lepší způsoby řešení u záměrů, které je dalekosáhle přesahují. Cítí se být zahnány do kouta a svůj pohled na věc realizují většinou procesními restrikcemi – tj. reaktivní způsobem.

Naproti tomu krajinný plán pomáhá samosprávám proaktivně řešit daleko lépe vizi svého vlastního rozvoje, nabízí možnost jak inovativním způsobem řešit a zhodnocovat potenciál krajiny tak, aby dokázala daleko lépe odolávat aktuálním výzvám v 21.století jako jsou sucho, klimatické změny a podobně.

Pro detailnější představu odkazujeme na krajinářskou koncepci Kostelní Lhoty.

Rovněž vycházíme z územních studií krajiny, které byly z Evropských fondů zpracovávány pro obce s rozšířenou působností v našem regionu a jenž detailně popisují jejich problémy:

Územní studie krajiny ORP Brandýs nad Labem

Územní studie krajiny ORP Kralupy nad Vltavou

Územní studie krajiny ORP Roudnice nad Labem

close
Sdílet tuto stránku