Měsíc: Únor 2022

14.2 – schváleny aktualizace ZÚR Středočeského kraje 20.2 – VIA VINDOBONA – podpora ze strany Německa, České Republiky a Rakouska o maximální preferenci z financí EU pro trasu VRT Berlín – Drážďany – Praha – Vídeň (VRT Podřipsko je krátká součást tohoto obrovského projektu) 25.2 – představen vítězný návrh terminálu VRT Roudnice nad Labem 28.2 […]
Na jednání bude ze strany Ministerstva dopravy představen námi iniciovaný Krajinný plán v linii trasování VRT Podřipsko: „jízdní řád“ jeho realizace způsob zohlednění u projektové přípravy řešených liniových staveb možnosti aktivního zapojení samospráv a občanů do procesu jeho tvorby (participace) Bylo pozváno přes 70 starostů ze Středočeského a Ústeckého kraje, včetně pražských městských částí.
Bylo zahájeno vodoprávní řízení povolení k nakládání s povrchovými vodami Skladové a výrobní haly Úžice (SVÚ) /plocha pro Daimler/.
Předkládáme koncept zadání Krajinného plánu VRT Podřipsko, který ve spolupráci s námi vytvořil multidisciplinární tým pod vedením Ing. Kláry Salzmann, Ph.D a doc. Ing. arch. Ondřeje Beneše, Ph.D. (oba z FA ČVUT) Od počátku února 2022 mapuje Participation Factory, s.r.o. názory vedení samospráv sdružených v SOS Koridor D8 k výstavbě VRT a dalším problémům našeho […]
Dnes ke sdružení obcí a spolků (SOS) Koridor D8 přistoupila obec Hrobce z Ústeckého kraje, které jsou již nyní silně zasaženy železniční tratí 090. U plánované VRT Podřipsko se na jejich katastru nachází velké množství možných variant jak napojení na trať 090 (sjezd Lovosice), tak i pokračování trati VRT na sjezd Litoměřice. VRT úsek sjezd […]
Rubriky