Přeskočit na hlavní obsah

VRT

Vysokorychlostní trať Praha - Drážďany (úsek Podřipsko)

V prosinci 2020 byla Správou železnic zveřejněna studie proveditelnosti VRT Praha - DrážďanyPlánovaná trasa VRT Podřipsko v podstatě kopíruje nekvalitně postavenou dálnici D8 navazující v Praze na Proseckou radiálu. Dvě takto zatěžující liniové stavby vedle sebe jen umocní stávající problémy – hluk, prach, škodlivé látky a jiné. Obáváme se toho, že nedostatečné posouzení a nezohlednění synergických a kumulativních efektů velmi výrazně zasáhne do kvality života obyvatel mnoha samospráv. Požadujeme, aby bylo provedeno skutečné posouzení dopadů na životní prostředí a na lidské zdraví.

Studie proveditelnosti, kterou zveřejnila Správa železnic a i její následná "(ne)komunikace" vyvolává u našich členů negativní reakce a strach, že naše názory opět nebudou vůbec slyšet, natož aby se jimi někdo zabýval (tyto obavy jsou umocněny předchozí velmi negativní zkušeností s ŘSD při výstavbě dálnice D8). Po konzultacích s odborníky máme za to, že stávající studie proveditelnosti je nedostatečná zejména v těchto oblastech:

a. hluk – zdroj hluku z pantografu ve výšce 5 m – na náspech nebo mostech není možné docílit efektivní protihlukové ochrany, 

b. vibrace – strukturální hluk – šíří se pod zemí a domy se pak chovají jako reproduktory, 

c. prach – tlaková vlna vlaku jedoucí až 350 km/hod bude zvýrazňovat problém již existující větrné eroze, 

d. kulturní hodnoty – NKP Říp – prochází ochranným pásmem NKP Říp (zřízeno roku 1962), kde jsou liniové stavby zakázány – ani dálnice D8 tudy vůbec neměla vést, 

e. prostupnost území pro obyvatele i zvěř, 

f. vodní poměry v krajině, 

g. rizika povodní,

h. důsledná analýza charakteristiky osobní a nákladní dopravy,

i. specifika denního a nočního provozu na trati,

j. nutné doby správy (uzavírky) trati.

Po diskusích s odborníky hlukaři, vodohospodáři, právníky atd. jsme nejen my, ale i další obce a subjekty na ostatních tratích VRT znepokojeni prezentovanými informacemi od Správy železnic. Chceme být dopředu připraveni, abychom mohli v co nejvyšší míře eliminovat negativní vlivy, které realizace VRT přinese a případně se mohly napravit i chyby, které vznikly při výstavbě dálnice D8.

Proto budeme apelovat na Ministerstvo dopravy, aby s námi uzavřelo memorandum, v němž budou vyjasněny požadavky, podmínky a záruky všech zúčastněných stran.

Interaktivní mapa VRT

Další informace o VRT v celé ČR

VRT Podřipsko
Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Vysokorychlostní železniční trať Praha – Drážďany tzv. VRT

Byla zveřejněna Studie proveditelnosti pro budoucí vnitrostátní i přeshraniční spojení mezi Prahou - Ústím nad Labem a Drážďany pro osobní i nákladní dopravu. Trasa začíná v dopravně Praha-Balabenka, kde je navrženo křížení ve směrech Praha hl. n. – Roudnice nad Labem VRT a Praha Masarykovo nádraží – Praha-Vysočany. Poté trať směřuje do střížkovského tunelu a dostává se na povrch v Ďáblicích. Od Líbeznic do Roudnice nad Labem vede trať po povrchu kromě průchodu přes obec Ledčice (hloubený tunel). Trať je v našem regionu navržena na rychlost 320 – 350 km/h. V km 25,700 je navržena odbočka Úžice s napojením na trať 092. V km 30,000 návrh počítá s vybudováním odbočky Zlosyň, ze které povede nová VRT směrem na Louny a Most. Dále je navrženo variantní trasování do Ústí nad Labem. Rozdělení realizace je do 3 úseků: -   VRT Podřipsko (Praha – Roudnice nad Labem) (zprovoznění 2029) -   VRT Krušnohorský tunel (zprovoznění 2040 +) -   VRT Středohoří (zprovoznění 2050 +) MAPY: Praha a

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8 - Obchvat Kralup nad Vltavou

Středočeští radní 13. ledna 2020 projednali stav přípravy staveb obchvatů v regionu a uložili radnímu pro dopravu Františku Petrtýlovi (ANO 2011), aby s přípravou 37 staveb seznámil zastupitele kraje na jejich jednání 27. ledna 2020. Našeho regionu se týkají především tyto dopravní tepny. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice   – předpoklad nákladů je 512 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou –  předpoklad nákladů činí 1 723 mil.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024.  Účelová dotace SFDI. II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou  - předpoklad nákladů činí 1 968 mil. Kč.  Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2020. Účelová dotace SFDI. Převzato z webu Sředočeského kraje

VRT PODŘIPSKO NENÍ BEZPROBLÉMOVÝ ÚSEK!!!

Dnes jsme na Ministerstvo dopravy podali společný dopis 3 měst, 29 obcí a 10 spolků po trati VRT Podřipsko na plánované trase vysokorychlostní trati Praha - Drážďany. Dopis podepsaly všechny samosprávy od 20. km, tedy od Panenských Břežan až po konec úseku a další obce v okolí a dále po trati. Hlavní myšlenky dopisu jsou: 1) problematika souběhu dvou liniových staveb v délce přes 30 km; 2) žádost o zřízení pracovní skupiny; 3) uzavření memoranda, které zaručí maximální eliminaci negativních vlivů; 4) zajištění kompenzačních opatření, které nezatíží region a nezhorší kvalitu života obyvatel. Děkujeme všem, kteří se přidali, protože jsou si vědomi možných hrozeb, které výstavba a provoz takového rozsahu může do našeho území vnést. Celý text dopisu zobrazíte kliknutím ZDE .